Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

O nás

Pověsit na zeď obraz znamená dát mu místo k životu a naslouchat mu. Naslouchat obrazu i jeho autorovi, ponořit se do cizích světů. Jsou lidé, kteří hledají správný obraz pro zeď a správnou zeď pro obraz, aby mohli naslouchat očima. 

Historie
Až do roku 1993 neměla Praha 9 jako jediná z pražských obvodů žádnou galerii. První opatrné pokusy spadají do poloviny osmdesátých let minulého století. Snad stojí za zmínku, že v roce 1984 měl v příležitostné
„Urgalerii 9“ v Gongu svou první samostatnou výstavu Jasan Zoubek. Byla skvělá, ale autorem, obsahem i svými návštěvníky velmi nežádoucí a dalším výstavám v povolovacím řízení, sledujícím především ideově politický dopad, vpravdě neprospěla. 

1993 – 2004
Obecní dům ve Vysočanech
V roce 1993 MČ Praha 9 rekonstruovala dům v Jandově ulici č. 4
ve Vysočanech. Pod názvem Obecní dům byl předán OK domu, který v něm soustředil veškerou kursovní činnost. Malá místnost v přízemí se samostatným vchodem z ulice měla původně sloužit setkáním
a schůzím Vlastivědného kroužku, ale prázdné bílé stěny si říkaly
o obrazy. V prosinci 1993 byla slavnostně otevřena Galerie 9, po mnoho dalších let právem nesoucí přízvisko První a jediná v Praze 9. Nebo také Malá, ale naše.
Může se zdát, že 25 m2 je na galerii málo, ale komorní výstavy mají své nezaměnitelné kouzlo. Za 11 let se zde uskutečnilo zhruba 170 výstav v jednoznačné a jednoduché koncepci: každé 3 týdny přinést něco, co diváky zaujme a potěší, s pevnou hranicí úrovně, ale naprostou svobodou témat, forem, žánrů a technik, a s důrazem na čistou a dílům i prostoru adekvátní instalaci. Snad to byla šťastná volba. Galerie 9 našla své přátele mezi výtvarníky i diváky, a řada autorů koncipovala svá díla na míru jejímu komornímu prostoru.
Rozloučením s Jandovkou byla výstava Naposled v malém, pro niž Galerie 9 oslovila všechny dostupné výtvarníky, kteří v ní doposud vystavovali. Šedesát z nich se benefiční výstavy svými díly zúčastnilo (zdi mezi prace-mi, vystavenými v mnoha řadách nad sebou, takřka nebylo vidět) a téměř 40 z vystavených děl autoři věnovali stálé sbírce Galerie 9. 

Od roku 2004 - vysočanská radnice
V roce 2004 byla rekonstruována historická budova vysočanské radnice. Bludiště komůrek vrátnic a kanceláří v přízemí bylo strženo a získaný prostor po obou stranách hlavního vchodu neorenesanční budovy byl citlivě upraven jako galerie, nepostrádající tolik žádoucí otevřenost ani intimitu. Po jedenáctileté improvizaci na 25 metrech čtverečních se Galerie 9 přestěhovala do čtyřnásobných prostor skutečně galerijních.
Prvním počinem v novém prostoru pak byla výstava Vladimír Tesař – výběr z díla, věnovaná osmdesátinám autora, žijícího klasika české malby, grafiky a ilustrace, který většinu života prožil na Střížkově a jemuž teprve nyní mohl region nabídnout důstojný prostor pro prezentaci.

Přestěhování nezměnilo základní koncepci galerie, ale podstatně obohatilo výstavní spektrum. Prostor dovoluje i konání dvou nezávislých menších výstav zároveň, případně rozdělení jedné expozice do čtyř částí. Fundus, rozšířený o panely a vitríny, nabízí široké možnosti pro konání tematických výstav. A velkorysé zázemí MČ Praha 9 umožnilo realizaci koncepčně, finančně i technicky náročných výstav příležitostných (Od Kolbena ke značce ČKD, Vysočany 1902, Půlměsíc v zeleném – setkání s Pákistánem aj.) i vydání řady katalogů k výstavám. Výstavní program dnes doplňují pravidelné tvůrčí dílny pro děti i dospělé „Zastav se a tvoř“ a programy pro školy všech typů.

Kořeny přízně nebyly naštěstí přesazením zpřetrhány, a tak se do Galerie 9 stále vracejí její dávní příznivci, k nimž se při každé vernisáži přidružují další noví přátelé. Pro zaklenutí historického oblouku se po dvaadvaceti letech vrátil i Jasan Zoubek.

Do Galerie 9 se nechodí ze snobismu. Chodí se sem ze zvědavosti
a pro radost.

GALERIE 9
nekomerční výstavní prostor zřizovaný Úřadem Městské části Praha 9 - www.praha9.cz 

během výstav otevřeno
pondělí – čtvrtek 10 – 19 hodin
vstup volný
spojení:
Metro B stanice Vysočanská 


KONTAKTY:

kurátorka:
Mgr. Eva Kořánová
tel.: 737 540 969
e-mail: galerie9@galerie9.cz  

služba v galerii:
informace,
objednávky hromadných návštěv
během návštěvních hodin 
tel.: 236 041 292

tvůrčí dílny
Zastav se a tvoř
Iva Sommerová
tel.: 723 109 604
e-mail: iva.sommerova@email.cz