Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Dílna

KREATIVNÍ DÍLNA ZASTAV SE A TVOŘ V GALERII 9

V září 2005 jsme se poprvé sešli, abychom ve zdejší galerii strávili příjemné chvilky při výtvarné tvorbě, inspirované uměleckými díly. A tak to děláme téměř každou středu dodnes.
Již od samého počátku projektu bylo hlavním účelem nabídnout všem věkovým kategoriím tvořivou činnost, kde není potřeba výtvarného nadání, ale podstatná je chuť k práci a radost z výsledku. A co vlastně tvoříme? Náměty jsou opravdu pestré, snažíme se o zastoupení různých výtvarných technik a to tak, že se opakují jen na přání účastníků. Také se věnujeme tematickým námětům k ročním obdobím a výzdobě v čase Vánoc a Veliko-noc. Za vše asi hovoří anotace, která provází všechny naše programy: „za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo“. 
Potěšující je, že naše setkávání má i podružný efekt – za dobu provozu dílen se zde vytvořily pevné přátelské vazby, některé z účastníků sem docházejí poctivě již osmým rokem. 

PRAKTICKÉ OTÁZKY

Kde a v jakém čase se scházíme? 
Každou středu od 17 do 19 hod. v Galerii 9. Zpravidla 1x měsíčně pořádáme „Dámský klub“, jedná se opět o středy 19 – 21 hod. 

Co je to „Dámský klub“? 
Je určen pro ty zájemce, kteří nemají čas v odpoledních hodinách, obvykle do programu zařazujeme náročnější výtvarné činnosti.

Jak náš kurs prakticky probíhá?

Nemusíte se objednávat, počet míst je však limitován pracovním místem – jinak řečeno: není-li již místo u stolu, je potřeba počkat, až se uvolní.

Kdo se může kursu zúčastnit? 
Kurs je určen pro všechny věkové kategorie. Mohou přijít i maminky či babičky s dětmi (chodí k nám i tatínkové).

Co si mám přinést s sebou?
Všechny potřebné pomůcky i materiál dostanete na místě. Jen ve výji-mečných případech se v programu objeví nutnost spolupráce (hlavně objemné a těžší předměty).

Jak je to s placením?
Za kurs se nevybírá žádný poplatek.

Potřebuji mít výtvarné nadání?
Nabízené výtvarné činnosti zvládne opravdu každý, důležitá je chuť
ke tvorbě.

Co si mám pod pojmem kreativní dílna představit?
Rozhodně se nejedná o klasický kurs, kdy bychom se dlouhodobě věnovali jedné určité technice. Snažíme se, aby byla nabídka pestrá,
k již vyzkoušenému se vracíme obvykle na přání a po delší době.
Pokud je to v technických možnostech galerie, do programu zahrnu-jeme i nové náměty, se kterými přicházejí sami účastníci.

PROSINEC 2023
středa 17 - 19 hodin

6. 12. - vánoční svícny
13. 12. - dárkové krabičky a novoroční přání
20. 12. - znděl


DÁMSKÝ KLUB
středa 19 - 21 hodin

6. 12. - relaxační kreslení + vánoční výzdoba
13. 12. - relaxační kreslení


LEDEN
2024
středa 17 - 19 hodin

3. 1. - narozeninový kalendář
10. 1. - koláže dle pana Koláře
17. 1. - výrobky z filcu
24. 1. - rámeček z kartonu
31. 1. - dekorace papíru tečkováním

DÁMSKÝ KLUB
středa 19 - 21 hodin

24. 1. - relaxační kreslení + vánoční výzdoba