Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

SALON PRAHY 9

Podmínky účasti na Salonu Prahy 9:

1.
Na výstavu přijmeme 2-4 díla vytvořená v letech 2016-2018 tématicky zaměřená na Prahu 9, její historii, současnost, osobnosti, události ... (všechna závěsná díla s jedním očkem pro zavěšení. Pokud to vyžaduje technika díla, pak v adjustacích pod sklem. Plastiky se zajištěním stability nebo sokly /drobné plastiky či jiná trojrozměrná díla můžeme umístit do uzamykatelných vitrin/)
2. Fotodokumentace a podklady pro katalog: Jedna portrétní fotografie vystavujícího, dvě kvalitní barevné fotografie vystavených prací s popiskami (název díla, rok vzniku, technika, rozměr výška x šířka). Preferujeme materiály v digitální formě zaslané e-mailem či na CD - tisková kvalita 300 dpi, formáty TIFF, JPG, ale přijmeme i barevné fotografie do formátu A5. Tyto podklady budou autorům vráceny spolu s pracemi po skončení výstavy. Dále prosíme o tyto údaje (pokud souhlasíte s jejich uvedením v katalogu): Datum a místo narození, studia, výtvarné obory, jimž se věnujete, nejdůležitější výstavy, realizace, ocenění, zastoupení ve sbírkách…, webové stránky, kontaktní adresa.
3.
Nevratný účastnický poplatek 500,- Kč (bude použit pro tisk katalogu a vernisáž) zaplaťte v pokladně ÚMČ Praha 9 Sokolovská 324 (nová prosklená budova radnice) a při platbě uveďte tyto údaje: číslo účtu 19-2000910329, VS 2601623011 a své jméno. Úřední hodiny pokladny: pondělí, středa: 8 – 18, úterý, čtvrtek, pátek: 8 - 12,30
4. Vyplněnou přihlášku s dokumentací odešlete e-mailem na adresu galerie9@galerie9.cz nejpozději do 15. 8. 2018. Číslo účtu pro uhrazení účastnického poplatku vám včas sdělíme.
5. O termínu převzetí prací pro výstavu budete informováni včas na adresu, kterou uvedete v přihlášce. Zároveň také dostanete formulář předávacího protokolu.
6. Každý z vystavujících obdrží elektronickou pozvánku a při vernisáži 2 katalogy.
7. V rámci spolupráce s MČ Praha Zbraslav bude Salon Prahy 9 v listopadu 2018 vystaven v Městském domě na Zbraslavi. O termínu vernisáže vás budeme včas informovat, stejně tak o termínu převzetí prací zpět.
8. Vzhledem k omezeným prostorám Galerie 9 si vyhrazujeme právo vystavit menší počet prací každého autora.
9. Konečný termín pro odevzdání přihlášky, materiálů pro katalog a zaplacení účastnického poplatku je 15. 8. 2018.

 

Prosíme vás, abyste o Salonu Prahy 9 informovali své přátele a kolegy výtvarné umělce. Přihlášku můžete podat nejen na originálním formuláři, ale i na jeho kopii či písemnou formou s uvedením všech požadovaných údajů.

Jakékoli další informace k Salonu Prahy 9 vám poskytne
kurátorka Galerie 9, Mgr. Eva Kořánová,
tel.: 737 540 969,
e-mail: galerie9@galerie9.cz .

Doufáme, že čtvrtý ročník Salonu Prahy 9 bude ucelenou prezentací, inspirací i příjemným setkáním. Bez vás toho ovšem nemůžeme docílit.

                                                                      Eva Kořánová, Galerie 9SALON PRAHY 9 2018 - DEVÍTKA
PŘIHLÁŠKA

 

Jméno …………………………

Příjmení  ……..…………………………………………..Titul ………….

Datum narození …………………………

Studium ………………………………………………………………………………

Adresa ….........……………………………………………………………

.........................................................................................................

PSČ ………………….. Telefon ..…………………………………………

e-mail …………………………………………www .......................……..

Obor, ve kterém budu vystavovat …………………………………………………………….........................

Speciální požadavky na instalaci …………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………….

Souhlasím se svou účastí na repríze výstavy na Zbraslavi:     
ANO / NE    (nehodící se škrtněte)

Souhlasím s podmínkami účasti na Salonu Prahy 9 - 2018.

 

Datum …………………………………   Podpis ...................................

 

SALON PRAHY 9
2018 - DEVÍTKA

VÝZVA PRO VÝTVARNÉ UMĚLCE VELKÉ PRAHY 9

(Městské části a čtvrtě SV Prahy: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje, Černý Most, Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Klánovice, Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany, Čakovice, Šestajovice…)

Městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlašuje čtvrtý ročník Salonu Prahy 9 s cílem představit veřej-nosti i autorům ucelený a aktuální přehled veškerého výtvarného dění v regionu a zároveň umožnit přátel-ské a inspirační setkání profesio-nálních výtvarných umělců celé původní velké Prahy 9 a jejich prací z posledních let. Výstava 4. Salonu Prahy 9 se uskuteční v Galerii 9 v říjnu roku 2018. V roce velkých osmičkových výročí chceme připo-menout i jedno půlkulaté jubileum: pětadvacáté narozeniny letos slaví Galerie 9, a proto jsme se rozhodli zaměřit Salon tématicky a věnovat jej DEVÍTCE.

Jako ochutnávku připojujeme kolekci děl z minulého Salonu Prahy 9.