Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

10 z 9 - Srdečné pozdravy z Prahy

Stačí pár dotyků či kliknutí a obrázek nebo vzkaz, pořízený ve spěchu a bez rozmyslu, se rozletí do telefonů všech našich přátel a známých ze seznamu. Sociální sítě a všechny ty pozoruhodné vymoženosti moder-ních technologií nás mají spojovat a sbližovat, ale ve skutečnosti nás často izolují, a vazby, jež mají budovat, redukují na formální prezentaci stereo-typů. Vřelé dopisy, stručné informativní korespondenční lístky i naléhavé telegramy se scvrkly v SMS, místo pozdravů na pohlednicích posíláme MMS. Je to snadné, rychlé, skvělé, opojné, ale také velmi nezávazné a velmi neosobní. SMS, MMS, GPS ... SOS? Vložte PIN!

 

A právě naopak: síla umění spočívá v závaznosti osobní výpovědi a křeh-kosti vlákna, jímž dílo spojuje mysl autora s myslí diváka. Vyslaný vzkaz může, ale také nemusí najít svého příjemce, ale najde-li jej, pak – řečeno s Tuwimem – „No tak... - Bože!“

 

Umělecké dílo jakéhokoli žánru je ve své podstatě krajinou: krajinou paměti, krajinou srdce, krajinou duše, krajinou smyslů, krajinou svědomí. Je pohlednicí, vyslanou s touhou najít toho pravého adresáta.

 

Deset autorů, spjatých s Galerií 9 v deváté pražské městské části, tento-krát posílá své pohlednice z Prahy do Kielc – do Polska, k sousedům, kteří jsou v lecčems možná bližší, než nejbližší bratři Slováci, k sousedům, kteří nás dle průzkumů veřejného mínění (zásluhou Haška, Hrabala, Havla a především Szczygła) mají možná radši, než my je, což je naše škoda a náš veliký dluh. Naše pohlednice neznamenají ono stereotypní „Koukni, jak je mi tu fajn!“, protože není vždycky fajn. Jsou tím, čím kdysi dávno dopisy a pohlednice opravdu bývaly: vyjádřením vzkazu „Myslím na tebe a chci se s tebou podělit ... o svou krajinu.“

 

                                                                                   Eva Kořánová

 

P. S.          

Během příprav této výstavy zemřela náhle Hana Čápová, významná česká grafička, malířka a ilustrátorka, nezapomenutelná nejen svým dílem, ale také svým noblesním, zdrženlivým a zároveň jasným a nekompromisním jednáním, půvabem a tichým humorem. Dle slov Hanina syna patřila účast na kielecké výstavě k jejím posledním přáním. Prezentace Hany Čápové je vzpomínkou a poctou pour la Grande Dame české grafiky.
Vzpomínáme, Hano.

Galerie 9 pořádá na pozvání ředitelky Galerie BWA Kielce paní Stanisławy Zacharko-Łagowské výstavu prací deseti autorů, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, v polských Kielcích.

Galeria BWA Kielce

6. - 27. září 2019
10 z 9 - SRDEČNÉ POZDRAVY Z PRAHY


GENNADIJ ALEXANDROV
HANA ČÁPOVÁ
MARTIN FRIND
TOMÁŠ HONZ
MARTIN PATŘIČNÝ
MARKÉTA POŠAROVÁ
VĚRA SEDLÁKOVÁ
VLASTIMIL VODÁK
RADKA VODÁKOVÁ-ŠROTOVÁ
LeENKA VOJTOVÁ

http://www.bwakielce.art.pl/

Srdečně zveme do Kielc, půvabného města, nabízejícího  kulturní, přírodní i kulinární zážitky, města milých lidí, bohatých tradic i nádherného okolí.