Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Miroslav Khol Portrét a umění mám rád

Miroslav Khol

Portrét a umění mám rád

25. 6. – 11. 7. 2024 Bilanční výstava Miroslava Khola má dvě části. Prvá ukazuje portréty známých osobnosti.
Druhou část jsem nazvala Umění mám rád. Rozvíjí autorovu reportážní a portrétní tvorbu o abstrakce. Jsou ovlivněny jeho blízkými vztahy s portrétovanými umělci, jsou osobité, vznikaly impulsivně jako záznam okamžiku. Pohled na zdánlivě nesourodý výběr Kholových prací po chvíli vyjeví jeho styl, barevné cítění, schopnost vidět neobyčejné ve všednostech.
Miroslav Khol je poučený a pokorný autor.
Miroslav Khol má umění rád.

                                                                                                                          Mária KudasováBezprostřednost stálého

Pro tvorbu fotografa Miroslava Khola je příznačný široký rozsah témat i forem. Jenže nenechme se klamat. Jeho fotografickým dílem prolínají tři hlavní proudy, jež jsou naopak dostředné a hutné. Prvním a vlastně – s jistým zjednodušením – hlavním proudem je jeho portrétní tvorba. Společným jmenovatelem jeho portrétů je několik základních rysů. Především nepracuje jen s postavami, ale také čaruje s atmosférou a pozadí obohacuje o výtvarné prvky. Kholovy fotografie, ač vypadají aranžovaně, však mají atmosféru bezprostřednosti. A takováto bezprostřednost je autorovou výsadou, která zabraňuje tomu, aby fotografie odpluly s dobou, v níž byly pořízeny. Je to bezprostřednost stálého.

            Částí své tvorby se Miroslav Khol řadí do proudu fotografické strukturální abstrakce, která souzněla s dobovým informelem. Jeho jméno tedy patří k fotografům jako Emila Medková, Karel Kuklík, Alois Nožička, Čestmír Krátký a několik dalších. Tento trend hledající oporu v imaginativním obnažování struktur věcí nelze vymezit jen léty, kdy byl informel v kurzu, čehož dokladem je právě tvorba Miroslava Khola. Zatímco strukturální abstrakce šedesátých let zůstala povětšinou omezena na černobílou škálu, Kholův informel je oživován nekonečnými variacemi barevných odstínů prohlubujících členitost povrchu zdí, chodníků a dalších ploch.

Třetí oblastí jsou zátiší. Tento meditativní a melancholický žánr je výsostným místem, v němž se snoubí klid s pohybem, kde se skloubí věci, které jsou mimo žánr zátiší disparátní. Často používá modrou barvu. Ostatně odstíny modré zvládá Miroslav Khol mistrovsky, je to jeho erbovní barva. Rozměr intimity, která je vlastní zátiší, nahradil autor zachycením jeho ztráty. Zatímco dříve zátiší poskytovalo zobrazeným věcem útočiště před vřavou světa, ztrácí v Kholově verzi zátiší svůj bytostně útočištný charakter.

                                                                                PhDr. Michal Janata

MIROSLAV KHOL

*1936, člen Asociace profesionálních fotografů ČR a Syndikátu výtvarných umělců ČR. Nositel Medaile za službu vlasti (1968), Ceny Masarykovy akademie umění (1993), Medaile za uměleckou činnost Evropského kruhu F. Kafky (1995) a řady dalších ocenění. Autor dlouhé řady ceněných publikací, spoluautor ilegálního vydání Nepokořená svoboda (1969), spolupracovník mnoha časopisů a novin u nás i v zahraničí, zakládající člen a fotoreportér Ateliéru (1987-1990) a Mladého hlasatele (1990-92). Má na kontě kolem dvacítky samostatných a mnohé společné výstavy. Jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii a Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v četných soukromých sbírkách po celém světě - od Vysočan až po Kanadu. Žije a pracuje v Praze. 

V červnu oslaví Miroslav Khol své osmaosmdesáté narozeniny a Galerii 9 je velikou ctí, že je oslaví právě u nás. Kurátorkou jeho bilanční výstavy je s jasným vhledem profesionálky i přítelkyně a zároveň s osvíceným vtipem – už tradičně – fotografka Mária Kudasová.

Široký rozhled, neomylné oko, pokora, empatie a hluboké pochopení. A také jemný i nečekaně břitký humor. To vše je Miroslav Khol. Přejeme sobě i jemu mnoho dalších setkání. Mirku, buď pozdraven!

                                                                                     ek