Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

ZUŠ Marie Podvalové, Praha - Čakovice
ZUŠ Ĺudovíta Rajtera, Bratislava Sklenárovo
PRAHA - BRATISLAVA ve výtvarném umění žáků ZUŠ

ZUŠ Marie Podvalové, Praha - Čakovice
ZUŠ Ĺudovíta Rajtera, Bratislava Sklenárovo

PRAHA - BRATISLAVA ve výtvarném umění žáků ZUŠ

4. 4. – 20. 4. 2023

Vážení přátelé a příznivci základní umělecké školy Marie Podvalové,

v těchto dnech si připomínáme 50. výročí založení naší školy. Základní umělecká škola nese jméno fascinující operní divy Marie Podvalové, která se v Čakovicích narodila.

Začínali jsme s několika desítkami žáků jako pobočka lidové školy umění Ďáblice. Dnes jsme příspěvková organizace s 800 studenty a žáky. Taková je i konečná a únosná kapacita budov, které máme k dispozici.

Zámek v Cukrovarské ulici v Čakovicích, ozdoba městské části, prostředí, které vybízí a inspiruje k umělecké  tvořivosti a studiu. Krásné koncerty, výstavy, divadelní představení, setkávání s uměleckými i pedagogickými osobnostmi, první úspěchy žáků, to vše se vybaví při vyslovení sídla školy.

Objekt zrekonstruovaný přímo k našim účelům, K Rybníčku, se stal díky osvíceným radním v Praze Satalicích odloučeným pracovištěm se 160 žáky, kteří poznávají blahodárné účinky hudby, tance a výtvarných technik pro náš život.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Základní umělecká škola umožňuje podchytit a vzdělávat mimořádně nadané jedince a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření.

V současné době nabízíme studium ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Ve škole působí 48 plně kvalifikovaných učitelů a výkonných umělců, kteří sami jsou nejlepším příkladem pro svoje žáky. Dva učitelé jsou našimi bývalými žáky. Koncerty učitelů patří k vrcholným událostem kulturních počinů školy.

V rámci partnerských vztahů spolupracujeme od osmdesátých let, kdy Praha 9 měla úzké přátelské vztahy s Bratislavou II, se základní uměleckou školou Ĺudovíta Rajtera v Bratislavě.

Absolventi naší školy působí v divadlech a orchestrech i jako pedagogové. Ale hlavně k nám přivádějí svoje děti a to je velká radost. Rádi bychom byli školou rodinného typu a školou s ambicí kulturního centra regionu.

50 let – krásný věk v životě člověka, vrchol tvoření, sil, kariéry, plánů i snů, a přesto stále ještě hodně před sebou. Je za námi velké pracovní úsilí, mnoho jsme zrealizovali, zlepšili, ale to nejlepší nás ještě čeká, věřím tomu. Výchova a vzdělávání dětí ke vnímání krásy, úcty k uměleckým dílům a tradicím, odpovědnost za svoji práci, soustavnost, trpělivost a píli, to vše nabízíme při studiu některého z uměleckých oborů.

Děkuji všem svým kolegům za pracovní i lidské postoje, za úspěchy v pedagogicko-výchovné práci, za pracovní nasazení v sobotu, v neděli, v noci – vždycky.

Děkuji přátelům, starostům minulým, přítomným, sponzorům, rodičům, žákům za vzornou reprezentaci toho, co se u nás naučili.

Moje základní umělecká školo Marie Podvalové, přeji Ti hodně úspěchů, štěstí, šikovné a dychtivé žáky, vstřícného zřizovatele, chápající a ochotné rodiče, příznivou ekonomickou situaci a stále tak přející a osvícené představitele městské části.

Je pro mě ctí a radostí pro tebe pracovat.

 

                                                                        Ivana Heřmánková

                                                                        Ředitelka

Základní umělecká škola Ĺudovíta Rajtera Bratislava

Škola vznikla v roce 1956. V současné době ji, s téměř tisícovkou žáků a 59 zaměstnanci, vede od roku 2009 ředitelka Mgr. Erika Fáberová. Navazuje na uplynulá období a každý rok přibírá nové aktivity ve prospěch školy a pro obohacení vzdělávací nabídky.

Za vynikající výsledky a se souhlasem rodiny přebrala škola při příležitosti 45. výročí založení čestný název ZUŠ Ĺudovíta Rajtera.

Poskytuje studium ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Přijímá žáky od pěti let až do dospělosti. Nabízí kvalitu v podobě kvalifikovaných a zanícených učitelů a klade důraz na individuální rozvoj každého žáka a školy jako celku.

„Dokážeme pridať vždy aj niečo naviac - spájame sa so zahraničnými partnermi, tvoríme a zapájame sa do projektov, máme dobré nápady a vieme ich realizovať. Organizujeme krásne podujatia, chceme sa pri našich činnostiach najmä tešit a zabávať“, říká paní ředitelka Erika.