Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Předvánoční prodejní výstava okouzlujících prací klientů Domova PETRA Mačkov

Mačkovské variace

Předvánoční prodejní výstava okouzlujících prací klientů Domova PETRA Mačkov

Mačkovské variace

13. 12. – 21. 12. 2023

Domov PETRA Mačkov se nachází v krásném koutě jižních Čech, v okrese Strakonice, 3 km od města Blatná. Byl uveden do provozu v roce 1999. Od roku 2003 je zřizován Jihočeským krajem v Českých Budějovicích.

Na základě splnění podmínek pro registraci nabízí uživatelům sociálních služeb dvě pobytové sociální služby a jednu ambulantní.

Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

Jednou pobytovou službou je chráněné bydlení v Mačkově a v Blatné od 18 let věku s kapacitou 60 lůžek a druhou pobytovou službou je domov pro osoby se zdravotním postižením od 3 let věku s kapacitou 70 lůžek.

Další, sociálně terapeutické dílny, jsou určeny pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 15 let věku a seniory DPM. Tato služba je určena i pro zájemce z rodin a řad veřejnosti.

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 30 klientů.

Celková kapacita Domovaje 130 lůžek a je zcela naplněna.

V rámci své hlavní činnosti zajišťuje DPM pro uživatele služeb podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabilitační, sociální, terapeutickou, výchovnou a vzdělávací, volnočasové aktivity a pracovní zapojení klientů.

Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky v oblasti taneční, pěvecké a sportovní. Velký zájem veřejnosti budí také výrobky z keramiky, tkané koberce, obrazy, loutky a dekorace z přírodnin, malba na hedvábí, vyšívané ubrusy, polštáře a další.

V rámcidoplňkové činnosti nabízí Domov veřejnosti tyto služby: využití komplexu rehabilitačních bazénů, rehabilitační služby, jízdu na koních, praní a mandlování prádla a prodej výrobků a výpěstků.

Podrobné a aktuální informace o dění v Domově je možno najít na webových stránkách DPM www.domovpetra.cz

V domově pracuje 120 zaměstnanců, jejichž cílem je vytváření co nejlepších podmínek ke smysluplnému a důstojnému životu v moderním a příjemném prostředí, který vede k co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí všech uživatelů služeb Domova.

Jsme rádi, když se naši klienti i jejich blízcí cítí u nás dobře a jsou s poskytovanými službami spokojeni.

Díla uživatelů služeb pracujících v sociálně terapeutických dílnách přinášejí už dlouhá léta mnoha lidem radost, potěšení a pohlazení na duši.Všechna díla mačkovských klientů vyjadřují originalitu a autenticitu. Jsou neokázalá a čitelná pro ty, kdo autory dobře znají a denně s nimi prožívají jejich radosti i starosti. Uchopení námětu a uplatnění vlastního názoru prolíná tvorbou všech mačkovských dílen a citlivě se snoubí s vedením a názorem jednotlivých arteterapeutů. V celé tvorbě se odráží život těch, pro které se Domov PETRA Mačkov opravdu stal domovem. Z děl nečiší pesimismus a prázdnota, ale radost ze života, který je šťastný a bohatý na prožitky.

Za to, že tomu tak je, patří určitě velké poděkování všem zaměstnancům domova. Za laskavý přístup ke klientům, za každodenní trpělivou mravenčí práci, za provázanou spolupráci jednotlivých pracovních týmů, za práci vykonávanou nad rámec stanovených povinností.

Za těchto podmínek se klienti v Domově PETRA Mačkov mohou opravdu cítit jako doma.

 

 

Vlasta Maroušková

ředitelka Domova PETRA Mačkov