Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Josef Kábrt - výběr z díla /kresba, malba, grafika, animovaný film/

Josef Kábrt - výběr z díla /kresba, malba, grafika, animovaný film/

26. 9. – 19. 10. 2023

Nikdy nezměním svůj názor na zásady, z kterých vznikl náš kreslený film, že budeme vždy vycházet z naší národní kulturní tradice, z naší tradice výtvarné, z našeho humoru, z našeho pohledu na svět a že nebudeme napodobovat cizí vzory, že myšlenka má být vyjádřena adekvátní formou a rozdílné názory mají být ztvárněny rozdílnými formami. Těmito myšlenkami se budu stále řídit, protože mě baví, dráždí a láká pouštět se do jiných a jiných myšlenek, čímž jsem přinucen hledat nové a nové styly a formy!“
Josef Kábrt

 

 

Muž neuvěřitelné kreslířské dovednosti, obdivuhodné vizuální paměti, nevyčerpatelné fantazie a neúnavné pracovitosti, který jako jeden z mála splňoval náročné požadavky Jiřího Trnky, si postupně vydobyl významné místo jak v českém, tak světovém animovaném filmu. Byl mistrem všech technik i žánrů, stále vymýšlel nové možnosti a nové postupy, do svých filmů vnesl nové výrazy a styly, poezii, humor i emoce. Jako výtvarník, animátor, scénárista a spolurežisér spolupracoval na filmech J. Trnky, E. Hofmana, Z. Milera či J. Brdečky, dle vlastních slov animoval během života více než 200 filmů a podílel se na tvorbě asi 60 snímků, z nichž některé dosáhly mezinárodního ohlasu a ocenění. Od r. 1948 byl hlavním tvůrcem a samostatným režisérem více než 30 filmů. Jmenujme realizaci písně J. Ježka v podání J. Wericha Tragédie vodníkova (1958, v roce 1959 oceněna na festivalu v Locarnu), protiválečnou satiru Železný klobouk (1961, ocenění v Karlových Varech a v Montevideu), výpravný film ve francouzské režii Divoká planeta (1973, cena v Kroměříži, v Cannes, Terstu a Teheránu), Slavík a růže, Telegram, Rozmary lásky, Příběhy Odysseovy a dlouhá řada dalších. Jako první animovaný horor na světě je dodnes vyzdvihována Kábrtova Svatební košile podle balady K. J. Erbena, kombinace filmu kresleného a ploškového. V letech 1968-76 vytvořil 26 dílů oblíbených večerníčků O klukovi z plakátu, jehož hlavní hrdina se vrací na obrazovky či plakátovací plochy reálné i virtuální dodnes.

 

Kromě animovaného filmu, novinových kreseb či komiksů a knižních ilustrací se Josef Kábrt neúnavně věnoval také volné malířské tvorbě, často inspirované literaturou. Základem je vždy přesná kresba s promyšlenou barevnou a prostorovou kompozicí, plnou roztodivných tvarů a symbolů, a výsledkem je dokonalý harmonický celek, obraz plný života, romantičnosti, dobra i zla, něhy i hlubokých významů navzájem se přitahujících protikladů.

Suverénní precizní kresba a smysl pro detail je ideálním východiskem k tvorbě grafických listů. Josef Kábrt se věnoval především technice leptu, v menší míře také litografii. I v grafice se vracel ke svým literárním láskám – nezapomenutelné jsou jeho grafické cykly Janovo zjevení, Nářek někdejší sličné zbrojmistrové Fr. Villona, Leandros a Héró či Píseň písní. Jeho lepty jsou většinou figurální, inspirované ženou a jejím půvabem a něhou, a nezapřou autorovu lásku k secesi a symbolismu.

Mezi sběrateli jsou nesmírně ceněny Kábrtovy knižní značky – ex libris. Soustavněji se jim začal věnovat až od roku 1977 a vytvořil jich okolo 170 převážně v technice leptu. In memoriam byla tato tvorba Josefa Kábrta oceněna v roce 1989 cenou Trienále českého ex libris v Chrudimi.

 

Výstava v Galerii 9 připomíná všechny oblasti tvorby Josefa Kábrta – film, malbu, kresbu i grafiku. Bohaté a okouzlující dílo, které ohromuje, těší i nutí k usebrání stejně dnes, jako v době svého vzniku.

 

Lenka Koulová + ek

 

JOSEF KÁBRT
14. 10. 1920 Lomnice nad Popelkou – 7. 2. 1989 Hradec Králové

1935-36 studia na Státní odborné keramické škole, 1936-41 na VŠ UMPRUM v Praze, ateliér monumentální malby prof. F. Kysely, 1941 diplom u prof. J. Bendy.
1942-1945 výtvarník ve Studiu kresleného filmu ve Zlíně

květen 1945 – spolu s Jiřím Trnkou zakládá Studio animovaného filmu v Praze, později zvané Bratři v triku, je zásadním spolutvůrcem dlouhé řady animovaných filmů

zároveň se věnuje knižní ilustraci a knižním značkám

od r. 1948 začíná samostatně režírovat, většinou podle vlastních námětů

1956-58 v Paříži spolupracuje na filmu Stvoření světa J. Effela

1960 je autorem výtarného řešení polyekranu Mládí režisérů Kadára a Klose

od r.1979 se soustavně věnuje malbě a grafice – jak volné, tak užité, je autorem nesčetného množství ex libris

Veliký dík za péči o odkaz Josefa Kábrta a za přípravu výstavy patří autorovu synovi Petru Kábrtovi, vynikajícímu tiskaři grafických listů.