Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Soutěžní návrhy a výsledky umělecko-architektonické soutěže FONTÁNA VYSOČANY - DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ S PLASTIKOU Fontána Vysočany

Soutěžní návrhy a výsledky umělecko-architektonické soutěže FONTÁNA VYSOČANY - DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ S PLASTIKOU

Fontána Vysočany

17. 1. – 3. 2. 2022

Zelená plocha přes ulici od vysočanské nemocnice se dočká nové podoby. Frekventované, ale prázdné místo získá novou náplň pro návštěvníky i novou sochařskou výzdobu. Vítězný soutěžní návrh soch i nové krajinářské řešení si klade za cíl navrátit místu jeho původní odkaz a výtvarnou kvalitu.

Nálada nyní relativně prázdného místa, které v minulosti žilo dětskými hrami v brouzdališti a doplňovala ji dnes odstraněná plastika Miroslava Jiravy, bude obnovena originálním krajinářským a sochařským dílem. Výsledky umělecko-architektonické soutěže podpořené z magistrátního programu Umění pro město schválila Rada MČ Praha 9. V parku se dílo objeví v roce 2023. V konkurenci dalších takřka třiceti návrhů oslovil porotu (složenou z odborníků na umění a zástupců deváté městské části) nejvíc ten s názvem Fluvizem od autorského týmu sochaře Dominika Adamce a Marka Kratochvíla.

„Návrh je pomyslným výsekem podoby původní krajiny formované říční nivou Rokytky. Hledá v ní inspiraci při zacházení s vodou a její zvlněný terén pokrytý bohatou biodiverzitou chápe jako komplexní plastický útvar, přírodní plastiku" říkají autoři o soutěžním návrhu, který podle poroty nejlépe reflektuje kontext místa, přináší novu ideovou náplň a zdařile komunikuje s ublikem.

"Reminiscence na původní koryto Rokytky a obnovení přirozeného vodního cyklu místa jsou vysoce ceněny porotou, přičemž divoká, a přitom urbánní krajina je vhodnou reakcí na kontext. Samotné výtvarné řešení soch je současné a vyvolalo živou debatu uvnitř poroty – jistě bude komunikovat s divákem. Podle poroty nabízí návrh nejvhodnější kontextuální vazby, odkazy na historickou a ekologickou hodnotu místa, zvýšení biodiverzity prostředí, propojení celého okolí a neomezuje průchodnost místem. Velice zajímavé je ideové a výtvarné pojetí soch, protože plastiky nedominují prostoru, nevyvyšují se nad přírodu a jsou součástí ekosystému – vytvoří jeden celek" zní hodnocení poroty pro vítězný soutěžní návrh.

„Jsem ráda, že výsledné dílo vneslo do veřejného prostoru vlídné, udržitelné, etické a estetické hodnoty, které budou moci využívat občané, návštěvníci i nelidští obyvatelé Libně a Vysočan. Zahrnuje v sobě komplexnější vzorec uspokojených potřeb fyzických i psychických s významně ekologickým zřetelem. Organické propojování živých a neživých faktorů v městském prostředí je novou výzvou pro města procházející klimatickými změnami. Je zjevné, že si Praha 9 uvědomuje, že kvalita života ve městě bude čím dál více odvislá od zón, které budou lidem poskytovat pocit sounáležitosti s ostatními formami života a nebudou podléhat diktatuře technologické a technické infrastruktury" říká o vítězném návrhu Edith Jeřábková, předsedkyně poroty, odborná porotkyně

„Vyrůstal jsem na pomezí Vysočan a devítkové Libně a velká fontána s vodotrysky v parčíku nedaleko polikliniky byla častým místem našich klukovských her. Asi nemusím zdůrazňovat, že od jara do podzimu jsme se odsud většinou vraceli domů celí promáčení. S trochou nadsázky dnes říkám, že jsme tak na vlastní kůži poznávali nezastupitelnou roli vody ve městě. Byl bych rád, kdyby podobnou zkušenost měly i dnešní děti a navíc, aby místo mělo také vzdělávací rozměr. Dneškem rezonuje adaptace na klimatickou změnu, takže by se měla promítnout v konkrétním řešení uměleckého vodního prvku i nové vegetace v této mikrooblasti" doplňuje Adam Vážanský, místopředseda poroty a místostarosta MČ, závislý porotce

Dalšími členy poroty byli krajinářská architektka Martina Forejtová , umělkyně a pedagožka Katarína Hládeková, zastupitelka MČ Kamila Viktorinová, předseda komise Programu umění pro město Jan Kasl a sochař Jiří Plieštik. Jako náhradníci v porotě zasedli vedoucí Galerie 9 při MČ Eva Kořánová, architekt Vojtěch Tecl a vedoucí odboru ŽP při MČ Milan Rosol.

Z devětadvaceti návrhů, které byly po celou dobu rozhodování drženy v anonymitě, porota vybrala a finančně ocenila tři nejlepší. Pomyslné stříbro získal architekt David Balajka s umělec-kým prvkem v podobě vodní clony. Třetí místo obsadila idea zvlnění zpevněné části parku a za-halení do vodní mlhy. Autory byli krajinářka Eliška Olšanská a architekt Ondřej Buš. Mimořádnou odměnu získal návrh Vlajkovka a o vlhku a suchu od Vojtěcha Rady.

Jednalo se o relativně novou formu soutěže, kde zadavatelem je městská část a investorem hlavní město Praha. Na počátku příštího roku proběhnou jednání s vítězi o uzavření smlouvy na realizaci samotného díla. Celkové investiční náklady na jeho pořízení jsou odhadnuty na 4,5 milionu korun a o finance na realizaci bude žádat městská část z programu hl. m. Prahy Umění pro město.

„Mám velkou radost z dokončení další architektonicko výtvarné soutěže financované z našeho magistrátního programu Umění pro město. Forma otevřené soutěže je zárukou, že se do veřejného prostoru vybere opravdu kvalitní návrh a myslím, že se tak stalo i v případě vysočan-ského brouzdaliště. Všem umístěným gratuluji. Magistrát financoval soutěž a teď by měla městská část výsledek prezentovat na jednání Komise pro umění ve veřejném prostoru. Ta následně doporučí, zda návrh za finance z programu Umění pro město realizovat. Věřím, že žádost městské části na financování bude úspěšná a brzy se dočkáme další realizace umělecké intervence ve veřejném prostoru.“ Doplňuje k procesu čerpání financí z programu Umění pro město Hana Třeštíková, randí pro kulturu MHMP.

Informace k soutěži najdete na stránkách:
https://crea-tura.com/fontanavysocany

Zadavatel soutěže o návrh Městská část Praha 9
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek crea—tura, www.crea-tura.com

1. místo
Fluvizem od autorského týmu sochaře Dominika Adamce a Marka Kratochvíla

2. místo
David Balajka s uměleckým prvkem v podobě vodní clony

3. místo
idea zvlnění zpevněné části parku a zahalení do vodní mlhy krajinářky Elišky Olšanské a architekta Ondřeje Buše

Mimořádná odměna
Vlajkovka a o vlhku a suchu od Vojtěcha Rady.