Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Zbigniew Bajek
Zdzisław Wiatr

Tělo a znak

Zbigniew Bajek
Zdzisław Wiatr

Tělo a znak

19. 7. – 11. 8. 2022

Zbigniew Bajek

Narozen 1958, studia na v Ateliéru malby doc. Z. Grzybowského Akademie výtvarných umění v Krakově, diplom s vyznamenáním 1984. Od r. 1983 je na mateřské akademii v témž ateliéru zaměstnán, v roce 2009 získal titul profesora. Vede První interdisciplinární ateliér a přednáší Nauku o vizuálních působeních a strukturách. Od r. 2005 je vedoucím Interdisciplinární katedry.

Je inspirátorem i realizátorem uměleckých projektů, k nimž zve nejen významné umělce, ale také doktorandy a studenty, mj. Magický čtverec, Topo/s/grafie, Labyrint svobody, Kafka – slova a tváře, Kafka 2024 aj, - realizace zahrnují výstavy, přednášky, prezentace, dílny v galeriích, nápavných zařízeních, školách či v otevřených prostorech.
Věnuje se malbě, kresbě, fotografii, instalacím, parateatrálním akcím a také grafickému návrhářství a scénografii (mj. pro divadla v Zakopaném či Vroclavi).

Své práce prezentoval na více než 65 individuálních výstavách a účastnil se více než 350 výstav společných doma i v zahraničí.

 

Zdzisław Wiatr

Narozen 1960, kreslíř, grafik, malíř a pedagog. 1981-86 studia na Akademii výtvarných umění v Krakově, Katedra grafiky v Katovicích, diplom s vyznamenáním v Ateliéru knižní grafiky a v Ateliéru malby. V letech 1986-87 byl stipendistou ministra kultury a umění.

Pracuje v Institutu výtvarných umění University Jana Dlugoše v Čenstochové na pozici mimořádného profesora. Spolupracoval s dnes již legendárním měsíčníkem Res Publica a stejně významným vydavatelstvím Errata ve Varšavě. Počet účastí na společných výstavách se blíží 400, počet individuálních výstav se  blíží šedesátce.
Jeho práce byly mnohokrát oceněny v prestižních soutěžích.

V tvorbě obou polských umělců, pedagogů reprezentujících dvě umělecké vysoké školy, je motiv těla – netoliko lidského – přítomen velmi často. Kontexty, v nichž se objevuje, determinují jeho význam. Tělo význam nese, a zároveň je poznamenáno.

Zraněné, zdeformované, pokryté jizvami v kresbách Zdzisława Wiatra svědčí o bolestných zkušenostech člověka, jenž přes pokrok civilizace stále zápasí s elementárními existenciálními problémy, shrbený pod jejich váhou. Ani těla zvířat nejsou osvobozena od této tíže.

V dílech Zbigniewa Bajka, jimž jsou výchozím bodem aranžované fotografie, podléhají ženská a mužská těla „plastickým operacím“. Z jedné strany jsou nesou stopy materií země, pigmentů, tekutin, z druhé strany jsou projekcí obrazů, grafik, soch a textů poznamenána kulturními elementy. Dvě skupiny živlů – přírody a kultury – zanechávají na nahém těle stopy, navazují vztahy a působí na ně: povznášejí je či degradují a zvýrazňují či pohřbívají jejich hodnoty.

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zbigniew-bajek-zdzislaw-wiatr-telo-a-znak-aneb-lide-a-zvirata-pod-tihou-doby/