Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

KONEČNĚ OTVÍRÁME A TĚŠÍME SE NA VÁS!
MÁRIA KUDASOVÁ

Z jeskyně do iluze /fotografie, kresby/

KONEČNĚ OTVÍRÁME A TĚŠÍME SE NA VÁS!
MÁRIA KUDASOVÁ

Z jeskyně do iluze /fotografie, kresby/

1. 6. – 29. 6. 2021 Mária Kudasová se v Galerii 9 představila poprvé v roce 2015 fotografickou výstavou Obrázky nespavce. Od té doby jsme se s ní mohli setkat jako s autorkou exkluzivní bibliofilie Tibora Hontyho Thanatos či kurátorkou výstavy portrétních fotografií Miroslava Khola Legendy.

Narozena 1958, žije v Praze. V roce 1977 absolvovala SUPŠ v Košicích, od roku 1998 je členkou APF.
To jsou jistě jen velmi kusé informace o autorce, ale možná postačí doplnit, že setkání s ní a jejími fotografiemi je velmi podobné setkání se zlatou šupinkou v horském potoce. Ostatně Jan Klusák a tom ví své:

Kdysi v nějaké širší společnosti ke mně přistoupil Milan Munclinger a pošeptal mi: „Tamhle to je Mária. Ona je čarodějka.“ Ukázal na křehkou postavičku, stojící opodál. Nepochyboval jsem o Milanově tvrzení a měl jsem od té doby mnohokrát příležitost přesvědčit se, že bylo pravdivé.
Mária dovede vyčarovat na fotografickém materiálu zachycené stopy prchavé přítomnosti neznámých kouzelných zvířat, zdržujících se v tajem-ných jeskyních a šerosvitných lesních zákoutích. Kde to je? V pohádkové zemi. Občas mám chuť v ní zmizet proměněn v neznámé tajemné zvíře.
                                                                            Jan Klusák - duben 2020

BEZHLASÉ POSELSTVÍ
Jsou fotografové, kteří se honí za jedním jediným momentem z letu času a pohybu světa, za zlomkem prchavé skutečnosti, útržkem života.
Však také právě v tom někteří spatřují hlavní, ne-li jediné poslání fotografie oproti jiným uměleckým žánrům.
Márii Kudasovou zajímá spíš to, co trvá a zůstává - co zůstane ještě dlouho, zřejmě i dlouho poté, co nebude nikoho, kdo by to reflektoval.

Márii Kudasovou zajímá především detail, maličkost povýšená na celek, blakeovský „svět v zrnku písku...“ - jedno pak jde-li o lidskou tvář, záznam stopy želvího trusu, miniaturní zátiší či miniaturu gesta... nebo kámen - protože kameny jsou pro autorku obsesí, ať už ji nazveme láskou nebo prokletím.

Mária Kudasová není ovšem jen - jako by to nestačilo - fotografkou. Je i kresliřkou a musím přiznat, že mi její čisté, odhmotněné kresby při prvním spatření vyrazily dech.

V artefaktech, které autorka předestřela naši pozornosti, se spojují profese obě. Snímek kamene z hlubin druhohor nebo prvohor, prohlodaný otisky a vrypy mechovek, lilijic, trilobitů či jakých ďasů - zprávy z časů minulých - překrývá jeskynní kresba našich dní. Poselství překrývá poselství.

Zaklínání.

Slova jsou ulétavá. Zmlkněme a zaposlouchejme se do bezhlasu těch křížících se zpráv. Ať nejsou vysílány nadarmo.


Jaroslav Kořán / 7/4/1994

MÁRIA KUDASOVÁ
Z JESKYNĚ DO ILUZE

/fotografie, kresby/


Z bláta do louže, z deziluze do iluze, pořád v jeskyni, blíž sebepoznání, blíž radosti z sebepřekonání, blíž podstatě svých snů, přesto stále v jeskyni.


Mária Kudasová – říjen 2020POZVÁNKA:
https://youtu.be/lNrc2RyAwVM


REAKCE:
https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/maria-kudasova-z-jeskyne-do-iluze-fotografie-kresby-aneb-neni-malych-fotek-ani-nametu-je-jen-velky-kumst-a-duse-plna-fantazie/

 

Reportáž o fotografiích Márii Kudasové jsme přinesli 14. února:

https://www.facebook.com/118776901507659/videos/409073627054614
 

Hygienické podmínky účasti na vernisážích:

Vernisáží se můžete zúčastnit pouze tehdy, pokud prokážete, že splňujete alespoň jednu z následujících podmínek TNO:

- Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativní výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu. 

- Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu. 

- Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a v případě dvoudávkového očkování uplynulo nejméně 22 dní od aplikace první dávky a v případě jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní od aplikace – prokážete se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR ve vytištěné formě nebo na displeji vašeho telefonu. 

- Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu. 

- Absolvovali jste testování v zaměstnání nebo ve škole a od testu uplynulo méně než 72 hod. – prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, ze školy, nebo čestným prohlášením. 

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách mějte nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu).