Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Zdeněk Janeček a host Katarína Gbúrová

Zdeněk Janeček a host Katarína Gbúrová

29. 1. – 13. 2. 2020

Ing. Arch. ZDENĚK JANEČEK
*1956

Autorizovaný architekt při České komoře architektů a člen Bloku architektů a výtvarníků.

Vystudoval architekturu na Fakultě architektury a urbanismu ČVUT v Praze. V roce 1981 po ukončení studia nastoupil do ateliéru PÚ VHMP AA3 – Projektový Ústav výstavby hl. města Prahy (posléze Architektonické studio Gama a Ateliér GAMA), vedený Ing. arch. Karlem Pragrem, kde pra-coval do roku 1999.

Mimořádné profesní zkušenosti získal při rekonstrukci Národního divadla a na výstavbě Nové scény v letech 1981-1983. Dále také při rekonstrukci Domu umělců - Rudolfina v letech 1990-1992, byl zodpovědný za úpravy prvního nadzemního podlaží, za technické a technologické vybavení, dis-poziční uspořádání zázemí hudebníků a prostory pro veřejnost, represen-tační prodejnu a pokladny. V roce 1993 byla rekonstrukce Rudolfina oceněna jako stavba roku v kategorii rekonstrukcí.

V roce 1993 byl u prvních porevolučních projektů satelitního osídlení Prahy rodinnými domy v Kamenici. V roce 1996 se jako spoluautor podílel na dostavbě a rekonstrukci budovy Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou a v letech 1996 - 99 na výstavbě obytného souboru 500 bytů U Kříže v Praze Jinonicích, který v roce 1999 byla stavba oceněna stavbou roku. Poslední práce v Gamě v letech 1998 - 2000, kterou projektoval s arch. Pragerem, bylo nákupní centrum Park Hostivař.

V roce 2000 přestoupil do architektonického ateliéru Ing. arch. Petra Bílka - Bílek Associates s.r.o, kde setrval až do roku 2014. Pracoval s ním a s Ing. arch. Marcelou Bílkovou na zakázkách pro Ministerstvo zahranič-ních věcí: rezidence českého velvyslance na Slovensku, úpravy rezidence a velvyslanectví USA, Japonska a Kuvajtu v Praze.

Dále pro zahraniční investory - od změny územních plánů až po realizaci projektů - jako např. obytný soubor deseti bytových domů Dvůr nad Rokyt-kou v pražských Vysočanech v letech 2004-2006. V roce 2011 byl zodpo-vědný za projekt i provádění stavby na Revitalizaci sídliště Rochlice v Liberci. V roce 2013 byla tato stavba nominována na Stavbu roku Libereckého kraje.

V roce 2006 byly u něj zjištěny první příznaky Parkinsonovy choroby. Až do roku 2014 pracoval v atelieru bez omezení a na plný výkon. Dnes je v invalidním důchodu a nové architektonické úkoly mu schází. Začal se tedy záhy věnovat své zálibě kreslení a malování, hlavním zobrazovaným námětem jsou mu významné architektonické stavby a mosty z různých koutů Evropy, ale i z míst mnohem vzdálenějších (Gruzie, Uzbekistán).

Rád se s vámi podělí o radost, kterou mu tato činnost poskytuje.

 

Výstavy:

2016 Komorní výstava na Úřadě městské části Praha 11

2017 Galerii pro onkologické pacienty a podporující umělce na Praze 1

2019 Balneo Lípa, Centrum rehabilitace a fyzioterapie, Praha 13

 

Ak. mal. KATARÍNA GBÚROVÁ *1957

Své první obrázky vystavovala už v dětství ve svém rodném domě na jihu východního Slovenska. Zájem o malování ji přivedl na střední uměleckoprůmyslovou školu v Košicích. Následovaly tři roky práce v ateliérech Státního divadla v Košicích a pak studium na VŠUP v Praze, ateliér Ilustrace a užité grafiky prof. Jiřího Mikuly. Od roku 1986 je výkonným umělcem se svým ateliérem v Praze. Kromě výtvarné tvorby využívá svého pedagogického vzdělání při práci s dětmi. Samostatně vystavovala dvakrát na Slovensku a dvakrát v USA. Této výstavy se účastní jako host na přání svého osobního přítele Ing. Arch. Zdeňka Janečka.