Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Výměnná výstava v rámci spolupráce MČ Praha 9 a MČ Praha - Zbraslav Zbraslavský salon

Výměnná výstava v rámci spolupráce MČ Praha 9 a MČ Praha - Zbraslav

Zbraslavský salon

7. 1. – 22. 1. 2020

GALERIE 9 PŘEJE VÁM VŠEM VŠECHNO DOBRÉ V NOVÉM ROCE - ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOST A HOJNOST MILÝCH SETKÁNÍ!

Už sedmý Zbraslavský salon...

 

Když jsme se naposledy loučili s některými výtvarníky, kteří vystavovali na šestém Zbraslavském salonu ve vysočanské Galerii 9, byl už leden roku 2018. S nadsázkou jsme si tehdy říkali, že se určitě brzo zase uvi-díme, protože další výstava bude již příští rok, tedy v roce 2019. Čas je neúprostný a zde je tedy text věnovaný letošnímu sedmému Zbraslavskému salonu.

 

Na letošní Cenu starostky MČ Praha.Zbraslav byla navržena fotografka Ivana Hamplová, která mnoho let trpělivě dokumentuje aktivity zbraslav-ského loutkového divadla. V její volné tvorbě se zase často procházíme nenápadnou a tichou krajinou kolem nás.

 

Pokud jste pravidelnými návštěvníky Zbraslavského salonu, jistě jste zaznamenali, že se zde kromě prací zbraslavských výtvarníků, setkáte s autory, o nichž jste možná slyšeli jen z doslechu a kteří zatím na Zbra-slavi ani v Galerii 9 nevystavovali.

 

Tak tomu samozřejmě bude i letos. Jen namátkou vybírám a zároveň chci upozornit-na jemný humor přítomný v nevšedních dílech textilní výtvarnice Ivany Urbánkové. A asi rozhodně nepřehlédnete unikátní křehká Křídla, zavěšená v prostoru, od mladé autorky Evy Zoubkové. Sochařka Elżbieta Grosseová nám slíbila dopravit do galerie svá trojrozměrná díla z kame-niny. Svou premiéru budou mít také ohnivě barevná díla od malířky Bohunky Waageové. A pokud máte rádi jazz, tak v obrazech Václava Frolíka ho jistě snadno objevíte. Starší generaci pražských výtvarníků zastupuje neobvyklou technikou provedená duchovní malba zaznamenaná na deskových obrazech Valdemara Sokola. A zahraničním hostem Salonu je tentokrát polský malíř a grafik Zdzisław Wiatr, který představí své kresby provedené netradiční technikou: markery, jejichž stopa na vlnité lepence vytváří iluzi fotografie větrem čeřené noční hladiny tajemných jezer.

 

Letos vystavovuje nejvíce autorů v historii Salonu a jen tiše doufáme, že se vše podaří do galerie úhledně poskládat a přehlídka současného umění vás zaujme.
Protože sedmý Zbraslavský salon 2019 prostě musíte vidět!

 

František Tomík

TIGRAN ABRAMJAN
DAGMAR FELCMANOVÁ
VÁCLAV FROLÍK
ELŻBIETA GROSSEOVÁ
MARTA HADINCOVÁ
MIRO HADINEC
PETR ALOIS HAMPL
IVANA HAMPLOVÁ
ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ
ALEŠ KRÁTKÝ
JANA KUBECOVÁ
JAN MAJCHER
JANA MAJCHEROVÁ
ROSTISLAV NOVÁK
BOŽENA OSVALDOVÁ
MARKÉTA POŠAROVÁ
VALDEMAR SOKOL
JANA ŠAFRÁNKOVÁ
FRANTIŠEK TOMÍK
JIŘÍ TRNKA
MARIE TRNKOVÁ
IVANA URBÁNKOVÁ
LUCIE VACKOVÁ
BOHUNKA WAAGEOVÁ
ZDZISŁAW WIATR
EVA ZOUBKOVÁ
EVA ŽÁKOVÁ