Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Pavel Dvořák

Rub a líc

Pavel Dvořák

Rub a líc

22. 6. – 23. 7. 2020 GALERIE 9 JE AŽ DO ODVOLÁNÍ OTEVŘENA
V PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14 - 18 HODIN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

OBRAZY PAVLA DVOŘÁKA

 

Autor vystavených obrazů je humpolecký rodák žijící a tvořící v Praze. Jeho cesta k výtvarnému umění nebyla jednoduchá. Patří k těm, kteří za minulého režimu nesměli pokračovat ve studiu na vysoké škole výtvar-ného směru. Přestože vystudoval strojařinu (dříve občanským povoláním konstruktér), svého snu se nevzdal a díky své píli a soustavnému vzdělá-vání, ve kterém mu pomohli především akademický malíř,-profesor Josef Šesták (krajina, zátiší) a akademický malíř Jaroslav Horálek (figura, akt), se stal uznávaným výtvarníkem, jehož díla jsou rozseta v soukromých sbírkách takřka po celém světě.

Ve své realistické tvorbě se převážně zabývá malbou krajiny, především
motivů z jeho rodné Českomoravské vysočiny. Z Prahy, ve které téměř celý život žije, čerpá inspiraci k malbě romantických zákoutí, a to hlavně noční Prahy. Jeho obrazy upoutají jakýmsi zvláštním kouzlem a poezií. Trvalou
součástí jeho tvorby jsou květinová zátiší. Spíše výjimečně se na autoro-
vých výstavách setkáváme s akty. Patrně-ke škodě věci, neboť při jejich zhlédnutí musíme ocenit s jakou bravurou si osvojil figurální malbu.

K úplnému výčtu tvorby patří i nefigurativní abstraktní malba, které se vě-
nuje ke zpestření své výtvarné činnosti a kterou signuje jako JECH.

Výtvarník Pavel Dvořák je zakládajícím členem Sdružení výtvarníků České republiky, ve kterém je od roku 1995 členem výboru.

                                                                                PhDr. Dušan SedláčekVýtvarník Pavel Dvořák (Jech) se ve své realistické tvorbě převážně zabývá malbou krajiny. městské krajiny, květinových zátiší a kresbou a malbou aktu. Především mu učarovala tlumená barevnost zimy a před-jaří jeho rodné Českomoravské vysočiny a romantická zákoutí noční Prahy, ve které žije.

Pro zpestření své výtvarné činnosti se věnuje nefigurativní, abstraktní malbě, kterou signuje jako JECH.

Mnohokrát vystavoval samostatně a zúčastnil se více než stovky spo-lečných výstav v Praze, Berlíně a v mnoha menších městech naší a Slovenské republiky.

Jeho díla jsou zastoupena i v soukromých sbírkách v Anglii, Austrálii, Holandsku, Izraeli, Japonsku, Kana-dě, Německu, Norsku, Rusku, Řecku, USA, ve Francii, Slovenské republice, Slovinsku, Švýcarsku, na Kubě a Tchaj-wanu a v dalších…

 

Pavel DVOŘÁK (JECH)

narozen 6.8.1940 v Humpolci, okres Pelhřimov

studium:
- JSŠ v Humpolci, 1954 – 1957, všeobecné vzdělání s maturitou

- SPŠS v Praze, 1957 – 1959, strojní průmyslová škola s maturitou

- soukromé studium výtvarné – malba, 1974 – 1980 - prof.ak.mal. Josef Šesták, ak.mal. Jaroslav Horálek

zakládající člen Sdružení výtvarníků ČR (1990 – doposud), od roku 1995 doposud člen hlavního výboru Sdružení výtvarníků ČR

www.art-gallery.cz/PavelDvorak

- uveden ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998(II.D-G), str. 160

- uveden v knize „Humpolec v zrcadle času, III.díl – osobnosti“, 1.vydání 2012, str. 28

- uveden v Encyklopedii osobností České a Slov. rep., Britishpedia, 7. vydání 2019, str.266