Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00DO 31. SRPNA JE GALERIE 9 OTEVŘENA
V PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14 - 18 HODIN,
OD 1. ZÁŘÍ
V PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK 10 - 19 HODIN


Miroslav Khol
Legendy - portrétní fotografieDO 31. SRPNA JE GALERIE 9 OTEVŘENA
V PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14 - 18 HODIN,
OD 1. ZÁŘÍ
V PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK 10 - 19 HODIN


Miroslav Khol

Legendy - portrétní fotografie

28. 7. – 3. 9. 2020

MIROSLAV KHOL
*1936

Výstava ukazuje výběr z portrétní části archivu fotografa Miroslava Khola. Khol je originál, mistr ve vystižení okamžiku, s citem pro přímočarou syrovost obrazu.
Miroslav Khol = osobitost × ( barva + kompozice + okamž
ik )
                                                                                   Mária Kudasová

... Kholova portrétní fotografie je zvláštní kapitola. Vytvořil jakousi kroniku uměleckého světa, jakési album českých uměleckých generací. Vynikají zejména pohledy na Josefa Sudka, Jana Zrzavého, Jana Wericha aj. ...

... T
ělo je projevem duše a duše smyslem tělesného zjevu ... Khol dlouho studuje osobnost a je zjevné, že ho pojí v nejlepších dílech s umělci přátelskost ...

...V Kholov
ých reportážních snímcích pozorujeme, že nevznikly tím, že by se autor nechal strhnout vlastním napětím. Ty nejlepší pohledy vznikly jako tichý obrá
zek ...
                                                                                        Ji
ří Kotalík
(Z posledn
ího dokončeného textu prof. Kotalíka nalezeného v jeho pozůstalosti dne 28.1.1996.)

... Podívejte se na podobiznu Dr. Adolfa Hoffmeistera. Je zcela nekonvenční, takže leckdo zapochybuje, zda je to Dr. Hoffmeister...
... Je pro v
ěci jeho fotografií kladné, že nedělá sličné, uhlazené obrazy, že není dekoratér ... že nefotografuje do ploch, rámců, ale že formu mu vymezují podstatná jména předmětů, v nichž jeho fotografický zrak našel zalíbení
...
                                                                                       Ji
ří Jeníček 1963

... "barevné" dílo tvoří naprostou jednotu s předchozím černobílým údobím ... je třeba konstatovat, že právě integrální barvou Miroslav Khol rozmnožil řeč o výraz svého zření ...
                                                                                     Ji
ří Mašín 1989

 

S výstavou Legendy se portrétní fotografií vrací po několika letech do Galerie 9 Miroslav Khol, fotograf, jemuž se objektivem dařilo zachytil něco tak vzácného a pomí-jivého, jako mávnutí křídel kolibříka: okamžik vzájemného TEĎ mezi dvěma osobnostmi. Neomylným okem, s pokorou, empatií a nebý-valým pochopením.
Výběr z podivuhodné kroniky uměleckého světa od poloviny minulého století, z ojedinělého alba, jež se neomrzí, sestavila s jasným vhledem profesionálky i přítelkyně a zároveň s osvíceným vtipem kurátorka Mária Kudasová.