Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Martin Frind Zrcadlení II.

Martin Frind

Zrcadlení II.

11. 2. – 7. 3. 2019

Z Frindových obrazů je zřejmá snaha o co nejsugestivnější obsahovou i tvaroslovnou výpověď o situacích, jež se udály ve starší i nedávné minulosti, ale i o dějích, které se odehrávají tady a teď. Frind vypráví  příběhy. Nejrůznější stavy a momenty v nich snaží se výtvarně nepolo-paticky dotvořit tak, aby vnímavý pozorovatel zpozorněl. Aby, aniž by svůj náhled musel konfrontovat s popiskou, pronikl do samotného obsahu příběhu, byť se jeho vlastní interpretace nemusí shodnout s autorovou. Frind není povahou bručoun, v obrazech však hněte „všecky hrůzy světa“, abych parafrázoval klasika, neb zobrazovat realitu v koloristickém hávu nedovolí mu jeho přirozený intelektuální skepticismus.

Martin Frind nezobrazuje bezčasí, byť se to tak může někdy jevit. I u svítící lampy s kandelábrem nebo ujíždějícího vlaku, například, lze vytušit konkrétní situaci. S jistou dávkou obrazivosti ji lze rozpoznat a vložit tak kamínek do mozaiky reálného příběhu a jeho symboliky, vytvořených navíc mistrnou malířskou formou.

j.t.


V Galerii 9 vystavoval Martin Frind v letech 1999, 2001, 2003 a 2010. Vrací se tedy popáté a lze jen doufat, že se v dalších letech bude vracet znovu.

MARTIN FRIND

*1963 v Praze
STUDIA:
1979–1983 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, obor užitá grafika u prof. Václava Bláhy
1986–1991 Akademie výtvarných umění v Praze, obro figurální a mo-numentální malba u prof. Jiřího Ptáčka, od r. 1990 obor experimen-tální kresba a plastika u prof. Karla Malicha, kde r. 1991 absolvoval.
OCENĚNÍ:
1986 uznání za ilustrace pro exilový Český slabikář od Österraichischer Bundesverlag ve Vídni
1989 cena AVU za obraz Oběti, inspirovaný holokaustem.VÝSTAVY:
1981–1989 účast na celé řadě neoficiálních výstav v Praze a ve středních a Severních Čechách, dlouhá řada autorských výstav doma i v zahraničí (Vídeň, Paříž...)

http://martinfrind.portfoliobox.me