Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Andrej Bělocvětov Výběr z díla - rané období padesátých let a vrcholná léta devadesátá

Andrej Bělocvětov

Výběr z díla - rané období padesátých let a vrcholná léta devadesátá

17. 9. – 10. 10. 2019

Andrej Bělocvětov (8.10.1923 – 19.4.1997)

Jeden z nejvýznamnějších malířů 20. století - v českém i světovém kontextu. Jeho tvorba reflektuje tradice českého malířství i důležité proudy světového výtvarného umění, vždy jim však dodává vlastní nezaměnitelný obsah i formu. V průběhu téměř šedesáti let vytvořil monumentální dílo, které lze rozdělit na šest hlavních období: 40. léta - období realistické, s prvky impresionismu a kubismu, 50. léta - období malby veristicky surrealistické a novoklasicistní, na konci 50. let a v letech 60. přechází uvolněný rukopis surrealistické exprese ke gestické malbě, často využí-vající novým způsobem techniku pollockovského drippingu, v 70. letech započíná postmoderní syntéza dosavadních stylů, ta pokračuje i v letech osmdesátých, léta devadesátá jsou pak vrcholem umělcovy tvorby. Bělocvětov patří k těm vzácným případům umělců, jejichž tvůrčí síla s věkem neochabuje, naopak je stále mocnější a průraznější, takže na sklonku života tvoří svá nejvýznamnější díla.

Řemeslnou a technickou stránku práce zvládl už na samotném počátku své umělecké cesty. Na jejím vrcholu - v 90. letech minulého století - se mu tak pročištěná forma stává už pouze prostředkem k obsahovému sdělení hlavních myšlenek a každý obraz je jakýmsi téměř matematickým vzorcem životních i filosofických pojmů ve všech jejich souvislostech. Obrazy plné poezie a zářivých barev maluje s lehkou hravostí, ke které dospěl na zá-kladě mimořádného uměleckého talentu, kultivovaného dlouholetou usilov-nou prací s mnohdy překvapivě novátorskými přístupy. Přes značnou rozmanitost stylů se tak jedná o dílo mimořádné vnitřní logiky a dokonalé kontinuity.

                                                         Andrea Pilařová Belotsvetová

 

Andrej Bělocvětov byl a zůstal „tajně slavným“ mistrem svého umění po celou druhou polovinu 20.století. Po celá desetiletí byl osobností tajemnou, jakkoli všichni o jeho přítomnosti věděli a tak či onak reagovali na jeho eruptivní dynamičnost. V celé naší moderní malbě lze jen stěží najít malíře, který se tak organicky, urputně a bez ohledu k sobě samému rval k živému podání tvaru. A současně jen nejvzácnější obrazy přibližují ten výraz apollinského štěstí okamžiku, kdy tvar je vskutku lapen a ve své sladké nahosti představen. Mnoho je obrazů k dívání, ale jen docela málo těch, v nichž se lze s rozkoší utopit. K těm druhým patří obrazy Andreje Bělocvětova.

                                                                               Ivo Kořán

 

 

 

 

ANDREJ BĚLOCVĚTOV

8. 10. 1923 narozen v Praze – jeho rodiče, žijící v USA, pianistka Lydie Milenko a bankéř Andrej Bělocvě-tov, navštívili Prahu na své cestě po Evropě -  zde se však rozešli a matka se synem zůstali v Praze


1933-1938 studium na Ruském gymnáziu v Praze


1938-1940 studium na Státní grafické škole v Praze


1945 studium na Akademii výtvarných umění v Praze


do roku 65 několik samostatných výstav s velkým ohlasem, účasti na skupinových výstavách


1965-1984 devatenáctiletý zákaz samostatných výstav


1984-1987 několik autorských výstav v oblastních galeriích a muzeích, v Praze v ÚKDŽ a v Galerii bratří Čapků


1991-2016 řada autorských výstav v Praze a celé ČR


zastoupení v řadě významných českých galerií, včetně Národní galerie v Praze


19. 4. 1997 zemřel v Praze