Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Lenka Vojtová
Jaroslav Křížek
Svorný nesoulad

Lenka Vojtová
Jaroslav Křížek

Svorný nesoulad

6. 5. – 30. 5. 2019

Svorný nesoulad nebo nesvorný soulad, zdánlivě oboje vyjadřuje totéž, ale není to totéž, bílá nebo černá.

Alegorií protikladů je vztah světla ke stínu, hory k propasti, toho, co je plné, k tomu, co je prázdné.

Kresby, sochy, reliéfy a šperky jsou z různých období našeho života i z doby, kdy jsme se ještě neznali, a přesto je něco spojuje. Jsem moc ráda, že mě společné rozhovory přivedly až k 22 Znakům hebrejské abecedy. Nejsou to jen tak obyčejné Znaky. Skrývají tajemství a každý má svůj hluboký a pravdivý význam. ( Otec, Matka, Svoboda, Oběť, Smrt,…) Tajemství přírodních sil, ať už jsou nazývané, jak chceme a jejich působení na člověka, který na ně dnes čím dál víc a rychleji zapomíná. A tím poru-šuje všeobecný základ, rovnováhu. Abeceda, která tvoří převážnou část vystavených kreseb, byla dělána přímo pro tuto výstavu, technikou kombinace tuše a pastelu.

Jaroslav Křížek ve své tvorbě preferuje svobodu, poctivost a experi-mentování. Nechce nikdy ustrnout ve vyšlapaných cestičkách, ale stále ho něco vybízí k hledání nových způsobů, témat a materiálů. Spojujícím elementem, jsou život, všudypřítomné přírodní síly a energie, které vyzařují ze všech jeho soch a reliéfů. ( Šaman, Tanec stínů, Archanděl. ) Použitým materiálem je převážně patinovaný bronz, který je také jeho materiálem nejmilejším, kámen nebo kombinované techniky. Divákovi dá nahlédnout také do své tvorby originálních šperků ( bronz, kámen, měď, mosaz ), které jsou zde zastoupeny malou kolekcí.

L.V.

Lenka Vojtová

*1966 v Praze

1980-1984  SOŠV v Praze

1986-1991  AVU v Praze
(prof. L. Čepelák, prof. D. Chatrný)

Věnuje se volné a užité grafice, kresbě, ex libris, ilustraci, malbě a tvorbě loutek.

Uspořádala nebo se účastnila řady výstav doma i v zahraničí (např. Japonsko, Argentina, Švédsko,…)

Je členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha http://hollar.cz/umelci/vojtova-lenka/

 

Jaroslav Křížek

*1952 v Praze

1967-1970  SVVŠ Arabská

1971-1972  ČVUT stavební fakulta

1972-1974  ÚUŘ obor cizelér, kovolijec

Zabývá se restaurováním, cizelováním, tvorbou soch, tepaných měděných reliéfů, šperků.

Zúčastnil se řady výstav se Spolkem sochařů ČR.

Je členem Spolku sochařů ČR

http://www.jakri.vkdot.com/