Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Ing. Arch. Eugen Jindra MORGENABENDTOT /1932/ - TORZO DÍLA

Ing. Arch. Eugen Jindra

MORGENABENDTOT /1932/ - TORZO DÍLA

12. 3. – 3. 4. 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

 

důvod, proč skrývám svou osobní identitu pod podivným jménem morgenabendtot, které tak přesně definuje mou životní situaci, je ten, že za důležité pokládám své dílo, a nikoli svou osobu.

Svůj mozek, předky a osudem mi daný, jsem nevytvořil, vykonávám pouze to, co mi velí.

Horečnou snahu o bezdůvodné zviditelnění vlastní osoby pokládám za nejrozšířenější chorobu současnosti.

Pokud tato moje snaha o osobní anonymitu vzbudí nějaká podezření či pochybnosti, prohlašuji, že jsem za svého dlouhého a ne vždy lehkého života neučinil nic, za co bych se musel stydět.

Přepořádným z Vás, kteří třídíte vše podle slohů, stylů, trendů, směrů a jiných kategorií, které jsou mi lhostejné a cizí, sděluji, že jsem autonomní, nihilistický pseudorealista.

 

V nejhlubší úctě

morgenabendtot@gmail.com 

Umělecká díla či dokonale řemeslně provedené předměty denní potřeby skvělého designu, ale ne zcela jasného účelu? Znamení či šifry na cestě za tajemstvím? Sny, vzpomínky, iluze i jistoty, jimž ocel, v níž jsou provedeny, ani definitiva perfektního zpracování neubírá nic na lehkosti a zdání pomíjivosti. Zastavení v čase s naprostou jistotou zachycení jediného správného okamžiku.

Ing. arch. Eugen Jindra, vystupující jako morgenabendtot, jenž se volné tvorbě začal věnovat až po odchodu do důchodu, je au-torem více než 150 ocelových plastik, vymykajících se současným uměleckým trendům. Na výtvarné scéně debutoval loni společnou výstavou s Kurtem Gebauerem. V Galerii 9 vystavuje ve svých 86 letech poprvé samostatně.

ek