Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

z výtvarných prací žáků Střední odborné školy uměleckořemeslné, Podkovářská 4, Praha 9 Před maturitou

z výtvarných prací žáků Střední odborné školy uměleckořemeslné, Podkovářská 4, Praha 9

Před maturitou

18. 12. – 10. 1. 2019

Přehlídku výtvarných prací k maturitním zkouškám za uplynulých 10 let reprezentují práce studentů v oboru kresby, malby, grafiky a kombinova-ných technik vytvořené na formáty A3, A2 nebo A1.

Zvláštní oddíl tvoří výtvarné práce spojující řemeslné vyjádření literární předlohy provedené v materiálech oborů, které jednotliví studenti vystudo-vali v tříletém učňovském oboru (Umělecký kovář, štukatér, zlatník, rytec).

Například Erbenova Polednice znázorněná v kovu, Morgensternova nonsensová poezie v keramice nebo Nerudovy Písně kosmické v grafice společně tvoří neopakovatelnou atmosféru prožitku z díla umělce – řemeslníka.

Návštěvník výstavy si odnese silný dojem, že jedinečné spojení výtvarného a literárního motivu rozhodně nezaniklo. Užití uměleckořemeslných materiálů navíc dílo posouvá do kategorie 3D.