Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Jiří Vaněk Poezie barev a tvarů

Jiří Vaněk

Poezie barev a tvarů

20. 3. – 5. 4. 2018

NEPŘEHLÉDNĚTE výzvu k účasti na Salonu Prahy 9 v rubrice NEPŘEHLÉDNĚTE!

Jiří Vaněk, sochař, malíř a umělecký restaurátor, působí na české výtvarné scéně už více než čtyři desítky let. A už čtyři desítky let dokáže překvapo-vat a okouzlovat stále se rozšiřující okruh zájemců o své dílo. V prvé řadě silou vnitřního magnetismu malířských a sochařských prací a vytříbenosti výtvarného rukopisu. Ale také přemýšlivým dotahováním jednotlivých děl pomocí dalších výrazových prostředků, které umocňují jejich působivost. Počítá s tím, že jeho skulptury dotvoří prostředí, v němž jsou umístěny, a že jejich účinek podtrhne malba. A jeho obrazy jsou zase často cizelová-ny něčím tak nehmotným a současně konkrétním, jako je verš.
Jiří Vaněk ve své tvorbě programově využívá elementární jazyk archetypů, znaků a barev, jejichž pomocí se snaží o oživení těch často zapomenutých vazeb, které spojují dnešního člověka s přírodou a s jejichž pomocí může nalézt cestu k sobě samému. To v případě jeho sochařské tvorby mimo jiné znamená, že svou pozornost obrací především ke dřevu, stromům a kamenům, pradávným symbolům rezonujícím v hlubokých vrstvách lidské psychiky.
Co se týče malby, klade důraz na tvarosloví a působivost barev: mistrovsky pracuje s jejich sugestivní a emoční hodnotou a významovostí. Prostřednictvím barevných valérů, podobajících se hudebním stupnicím, přitom ani tak nezachycuje skutečnost jako její obsah – už proto, že vnější rysy ji definují jen přibližně, zatímco vnitřní významy ji vystihují přesněji. Abstraktní jazyk jeho barev je tak ve své účinnosti velmi konkrétní: je to jazyk lidských emocí, jazyk, který přímo oslovuje jednotlivé roviny lidské psychiky. Jeho obrazy tak nejsou nepodobny mikro i makrosnímkům stavu lidské duše, snímkům zachycujícím její radost, melancholii, ctnosti i hříchy, vědomí a podvědomí, včetně prvků reality, které se do nich promítly. Proto může být Jiří Vaněk jednou mystik a podruhé skeptik. Proto může někdy soucítit, jindy ironizovat a pohrávat si. Implicitně přitom usiluje o naplňo-vání dvou fenoménů: řádu a krásy. Ty ztotožňuje s pojmy rovnováha, harmonie, míra.
Zbývá dodat, že výtvarné postoje Jiřího Vaňka se formovaly v šedesátých letech pod vlivem sochaře Valeriána Karouška. Ten Jiřímu Vaňkovi předal, kromě jiného, především lásku a respekt k přírodě nejen ve smyslu krajiny, ale i jako proudu tvůrčí energie. Studia v restaurátorském ateliéru Výtvar-ných řemesel pak naučila Jiřího Vaňka v tom nejlepším slova smyslu rovněž řemeslu a preciznosti.
Dnes tu stojí vyzrálý autor, který má za sebou více než padesátku výstav, řadu veřejných realizací, a je zastoupen v četných sbírkách. Umělec, který mnohokrát prokázal své schopnosti a který má své pevné místo v souřad-nicích současné výtvarné scény.

Tuto výstavu pořádá Jiří Vaněk ke svým sedmdesátým narozeninám.

 

                                                                        PhDr. František Malina

RANNÍ

 

Zázrak svítání zběsile naplňuje den

a já se modlím pod obojí

přijímám radosti i starosti

s nadhledem ptáků

a bourám klece narostlé v duši...

 

je úplně bezbranné ráno

 

 

MŮJ DŮM JE VE VĚTVÍCH

 

Můj dům je ve větvích

mé nepokojné mysli

a vítr cloumá okny vzpomínek

v zeleném nebi

zrcadlí se ptáci

na uchu cítím

tvůj zrychlený dech

 

Mé prsty hladí

nekonečné snění

a touha vaří

si čaj z šafránu

 

Otevřu dveře

co mou lásku maří

snad ve větvích

tvou zprávu dostanu