Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Absolventi a pedagogové výtvarného oboru ZUŠ Klapkova 65. let ZUŠ Klapkova

Absolventi a pedagogové výtvarného oboru ZUŠ Klapkova

65. let ZUŠ Klapkova

5. 6. – 21. 6. 2018

Umění s sebou i do „základní” školy přináší něco metodologicky těžce uchopitelného. Společný prostor tvoření, kde nelze s jistotou tvrdit, kdo se od koho učí, nám umožňuje zkoumat a znovu vytvářet nejen formy umění, ale i učení. Co se může z dálky jevit jako školní výuka pod vedením učitele, je v praxi také vzájemným inspirováním se.

 

Základní umělecké školy jsou často prvním místem, kde mohou děti své představy o tvorbě soustředit, bavit se o nich a přetavovat v dílo. Jejich umělecké výstavy dobře ukazují, jakých různorodých podob mohou tyto představy a touhy po umění nabírat. Základní umělecká škola Klapkova hostí na své půdě více než dvě stovky žáků výtvarného oboru. Výstava Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Klapkova prezentuje závěrečné práce žáků I. a II. stupně, současně však i s tvorbou jejich pedagogů. Výstava je vyústěním roku společných setkání učitelů s absolventy, stejně tak jako představením individuálních témat, která jsou pro každého autora natolik důležitá, aby se odrazila v jeho tvorbě.

Základní umělecká škola Klapkova se od roku 1953, kdy byla zalo-žena, postupně stala významnou kulturně vzdělávací institucí. Žáci zde mohou prohlubovat své znalosti a dovednosti v hudebních, výtvar-ných, literárně-dramatických i tanečních oborech.

V letošním roce škola slaví 65. výročí vzniku. Zároveň se dovršuje také rekonstrukce obou budov, díky níž bude škola více bezbariérová, a renovace interiéru napomůže ke zkvalitnění výuky.