Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Výstava ročníkových prací studentů oboru Fotograf Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské

Selekce

Výstava ročníkových prací studentů oboru Fotograf Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské

Selekce

30. 5. – 8. 6. 2017 Uspořádání výstavy je vždy významným počinem v autorově životě a často bývá zlomovým momentem v jeho tvorbě. Výstava se stává vyústěním autorových snach o dosažení co nejlepšího možného výsled- ku jeho tvůrčí aktivity a stává se reprezentační přehlídkou jeho práce.
V případě uspořádání autorské výstavy je klíč k výběru děl vcelku jasný. V případě skupinové výstavy vstupuje do výběru vystavených děl stě- žejní otázka spojujícího prvku vystavených děl. V případě této expozice s jednoduchým a výstižným názvem „Selekce" se bezesporu jedná o vášeň studentů pro médium fotografie a jejich příslušnost k oboru Fotograf, který je součástí Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské. Tato instituce se dozajista pro spoustu z nich jednou stane odrazovým můstkem do reálné praxe.
Studium oboru Fotograf na SŠ - COPTH je rozděleno na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické část je studium fotografie tvořeno odbornými předměty. V praktické části výuky je studium tvořeno jed- notlivými fotografickými úkoly, které jsou zadávány od jednoduchých po složitější. Každý rok studia je zakončen ročníkovou prací, která obnáší odevzdání jednotného fotografického cyklu na určené téma. Složitost tématu a zpracování odpovídá stupni vzdělání jednotlivých ročníků. Tato práce je vyústěním snahy studentů o dosažení co nejlep- ších výsledků a to jak výtvarných, tak technických.
Výstava v Galerii 9 představuje výběr těchto ročníkových prácí a to jak současných studentů, tak nedávných absolventů oboru Fotograf.
Výběr vystavených děl zahrnuje široké spektrum fotografických žánrů a názorových polarit. Můžeme zde nalézt bravurně technicky provedené portrétní fotografie nebo silné dokumentární snímky na různá spole- čenská témata, popřípadě intimní autoportréty, ale i fotografické cykly, které se dotýkají konceptuálního uvažování prostřednictvím média fotografie. Názorový diskurs vystavených fotografií je opravdu široký.
Z HISTORIE OBORU FOTOGRAF

Historie sahá již do roku 1921, kdy začala výuka tohoto oboru na Stát- ní grafické škole v Praze.
V padesátých letech se vydělil ze studijních maturitních oborů jako učební a zakotvil pří výrobním družstvu Fotografia Praha.
Od roku 1985 se datuje historie Středního odborného učiliště služeb, které se v roce 1992 přesunulo do budovy na Novovy- sočanské ulici, a v roce 2016 bylo sloučeno s SŠ - COPTH v Praze. Vznikla tak v rámci Prahy silná a kvalitní vzdělávací instituce s několika obory.
V roce 2010 byl obor Fotograf díky reformě oborů vzdělávání  převeden na čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.