Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Vojtěch Kolařík
František Tomík
Přesýpací hladiny

Vojtěch Kolařík
František Tomík

Přesýpací hladiny

3. 5. – 25. 5. 2017 VOJTĚCH KOLAŘÍK
(malíř a scénograf)

Narozen 29. 6. 1938 ve Hvozdné
Studia: AMU Praha (1956-1961)

Po maturitě na gymnáziu v Třebíči začal studovat na AMU v Praze u profesora F. Tröstera (scénografie) a doc. O. Smutného (kresba a malba).

Po absolvování školy a skončení vojenské presenční služby začal pracovat jako výtvarník v ČS Televizi Praha (1963-1992).

Zabývá se malbou, grafikou, scénografií a ilustrací, uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí.

Je zastoupen ve sbírkách v ČR, USA, Velké Británii, NSR, Rakousku, Francii, Belgii a Norsku.

FRANTIŠEK TOMÍK
Narozen 30. 6. 1955 v Příbrami
Studium: SOŠV Praha

Do středu pozornosti Františka Tomíka se jako hlavní téma v poslední době dostává krajina. A to abstraktní krajina zaplněná menhiry, dolmeny a bludnými kameny, které bývají často doplněny mírně realistickými prvky. Pro svůj přístup k zobrazovanému tématu volí termín „Abstraktní realita". Skoro se dá říci, že čím více se obraz blíží realitě, tím více je abstraktní, a naopak. Použitá technika je akrylová malba v kombinaci s olejovou barvou a jako podložka slouží nejčastěji papír, karton nebo plátno.

František Tomík se zabývá užitou grafikou a volnou tvorbou.

Za podmanivým názvem PŘESÝPACÍ HLADINY se skrývá společná výstava dvou autorů, kteří nejsou pravidelným návštěv- níkům Galerie 9 neznámí. František Tomík samostatně vystavoval ještě v „malé“ Galerii 9 v Jandově ulici, a v pravidelných intervalech se pak už do „velké“ Galerie 9 vracel jako spoluorga-nizátor i autor při mezinárodních výstavních projektech (10 z 9 - 2008, PEOPLE-metr v letech 2011, 2013 a 2015, V zahradě - 2016). Je také organizátorem Zbraslavských salonů, které mají v rámci výměnné spolupráce s Galerií Zbraslav vždy svou reprízu ve Vysočanech, a na poslední z nich přizval jako hosta Vojtěcha Kolaříka.

Společná výstava tvorby Vojtěcha Kolaříka a Františka Tomíka je hravá i dravá. Není divu. Je totiž dárkem, který věnují autoři nám i sobě k narozeninám, které oba oslaví koncem června. Děkujeme a blahopřejeme!