Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Michal Moravec Sochy

Michal Moravec

Sochy

4. 4. – 27. 4. 2017 V našem výtvarném umění jsou ojedinělým jevem tvůrčí osobnosti, jichž jakoby se nedotýkal překotný vývoj umění, jedinci, kteří se neotáčejí za vzory současných uměleckých výbojů, ale v soustředěné tvůrčí práci sledují především naplnění svých programů a cílů. Jedním z nich je akademický sochař Michal Moravec. Jeho sochařská tvorba bezesporu patří do nové české figurace, je plně rozvinutá a zrající ve vrcholném soustředění na významná díla. Umělecká tvorba je záležitostí vždy subjektivní, ale míra bezprostřednosti vazby mezi uměleckým artefaktem a životem tvůrce je již různá. Pro Michala Moravce je výtvarné tvoření až určitým sebe-zrcadlením a mezi tím, co prožívá, a tím, co ztvárňuje do sochařské podoby, je velmi konkrétní vazba.
...
Podstatou jeho díla je realistický vztah ke skutečnosti v nejobsažnějším slova smyslu. Není to realismus popisný, je podmíněn hlubokými citovými prožitky, k jejichž vyslovení je zapotřebí dokonalé znalosti tvůrčí i řemeslné, které umožňuje jejich plné výtvarné vyjádření. Přitom
Moravec si uvědomuje, že hmotu lze formovat nejpodstatněji z nejhlub- ších podnětů duchovních, současně s vědomím jím podřízeným smyslových pocitů. Je nutné zdůraznit synonimitu díla a člověka. Myšlenkově i citově jeho tvorba vyvěrá z hluboké znalosti života,
uvědoměle navazující na slavné tradice národní i duchovní. Je to řada monumentálních plastik, dokumentujících dějinné symboly i sakrální náměty, které jasně dokumentují, že Michal Moravec citlivě reaguje na daná témata, ale projednává je s niterným zaujetím. Je zde i druhý proud jeho psychologického zkoumání člověka, kdy portrétem si vymezuje významné místo ve své tvorbě. Právě portrét, ať už význam- ných osobností či běžných lidí, dokládá, že to jsou lidé jeho srdce, čistý odraz zaujetí deroucí se z nitra hmoty na povrch. Rád cestuje a na svých studijních výpravách poznává a vstřebává výtvarné kultury často exotic-
kých zemí a oblastí. To se pak stává silným inspiračním zdrojem vlastní tvorby. A protože mají mimořádný ohlas, mohl uskutečnit řadu velkých realizací v zahraničí (např. Sv. Kryštof – Absdorf Rakousko; Kašna s lyrickou dívkou – Berlín Německo; Sv. Ludmila – Moskva Rusko; Jezdecký pomník – Palermo Sicílie a další).
Nespornou předností Moravcovy sochařské tvorby je skutečnost, že koncipuje svoje plastiky s přímým záměrem na výslednou realizaci v materiálu. Rád volí kámen, kov i keramické hmoty. Důsledná „materiálovost“ je jeho velikou předností. Má pokoru, tu vlastnost, na
kterou se tak často zapomíná. Neimprovizuje, ale staví. Nepropadá náhlým náklonnostem a módním trendům. Nerozlišuje malé a velké úkoly. Proto si může dovolit vystavit všechno, co vytvořil, aniž by došlo k jakémukoliv zkreslení jeho profilu. Umí být zabraný do úkolů bez
výhrad. Je skulptivní a dává pozor na povahu kamene a umí povolit plnou míru plasticitě kovu. Socha je pro něj samostatný útvar, který je možno vnímat ze všech stran, aniž by ztratil cokoliv na svém účinku. Socha je v jeho případě realizovanou plastickou myšlenkou. Vytvářet
lidi živé – to je touha Moravcova výtvarného úsilí. Mrtvou hmotu proměnit v hmotu živou. Oživenou, prozářené světlem i stínem lidské osobnosti a moudrosti, pochybnosti i lásky, touhy po skutečně lidském vztahu člověka k člověku. Touha po oné slavné proměn, která by dala
jeho dílu nejhlubší přesvědčivost – nejen osobně lidskou, ale platnou humanisticky a společensky. A v tom je podstata umělecké hodnoty sochařského díla Michala Moravce.


Autor textu – Dr. Jindřich Roubíček
Ak. soch. MICHAL MORAVEC

Narozen 22. 2. 1951 v Rýmařově

Studia:
1966 – 1969 Střední průmyslová škola sochařská Hořice, obor Kamenosochařství
1969 – 1975 Akademie Výtvarných Umění v Praze, obor sochařství, ateliér monumentální tvorby
a figurálního sochařství Prof. Jiřího Bradáčka

1976 - 2014 Profesor odborných předmětů (odborné modelování, figurální kreslení, technologie, práce v materiálech) na Střední
průmyslové škole sochařské v Hořicích.

Řada samostatných výstav.

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie Praha, Státní galerie výtvarného umění Náchod, Městská galerie Polička,
Město Hradec nad Moravicí, Galerie města Berlín – Neukoln
Soukromé sbírky: Praha, Berlín, Vídeň, Soul, Würzburg, New York, Moskva, Toronto, Ulánbátar, atd.