Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ
PETRA NAVRÁTILOVÁ
Wan-Tai-Die In

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ
PETRA NAVRÁTILOVÁ

Wan-Tai-Die In

12. 1. – 4. 2. 2016

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ
nar. 1982 v Olomouci

1998 - 2002 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, Obor propagační grafika

2006 - 2012 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér kresby a grafiky (prof. Vladimír Kokolia)

2008 - 2009 stáž u hostujícího pedagoga Zbygniewa Libery, Avu v Praze

2009 - 2010 Ateliér monumentální tvorby (doc. Jiří Příhoda), Avu v Praze

2010 - 2011 stáž na National Taiwan University of Arts v Taipei, Taiwan

 

PETRA NAVRÁTILOVÁ
nar. 1986 v Přerově

2001 - 2005 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, Obor navrhování a modelování oděvů, Užitá malba

2005 - 2011 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky (Prof. Karel Stretti)

2007 Ateliér figurálního sochařství a medaile, (Prof. Jan Hendrych), Avu v Praze

2008 Ateliér malířství III (Prof. Michael Rittstein), Avu v Praze

2011 Summer Krakow institute, Panel paintings deterioration, Ghetty

Název výstavy je slovní hříčka vzniklá přeskládáním názvu dvou zemí  - Taiwanu  a Indie. Dvě mladé autorky se inspiro-valy cestami do těchto exotic-kých zemí.

Zuzana vystaví prostorovou instalaci vejířů, dřevorytů a techniku gázotisku.

Petra, která pracovala na zá-chraně maleb v klášteře v Ladakhu, představí své velkoformátové malby (akryl, spray, olej), inspirované tímto místem.