Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Výstava prací českých a polských výtvarných umělců na společné téma V zahradě

Výstava prací českých a polských výtvarných umělců na společné téma

V zahradě

2. 6. – 23. 6. 2016

Pod záštitou starosty Městské části Praha 9 pana Ing. Jana Jarolíma a prezidenta města Čenstochová pana Krzysztofa Matyjaszczyka pořádají Galerie 9, Městská galerie umění v polské Čenstochové a Gale-rie Biuro Wystaw Artystycznych v polských Kielcích společnou výstavu více než dvaceti českých a polských výtvarných umělců na téma V ZAHRADĚ. Společný projekt, k němuž bude vydán dvojjazyčný katalog, se poprvé představí v Galerii 9 od 2. června, v Čenstochové pak bude výstava prezentována od poloviny července.

Téma V ZAHRADĚ bylo zvoleno pro bohatost možných konotací, výkladů a asociací – zahrada rajská, Getsemanská zahrada, zahrada dětství, snů, ticha, zahrada duše či zahrada svobody – a jeho umělecké zpracování autory s rozdílnými kořeny, zkušenostmi, názory i výtvarnými styly jistě vyústí v neotřelou, ojedinělou a inspirující přehlídku současného výtvarného umění v široké škále pohledů a technik, která bude i příleži-tostí k setkání dvou kultur.

Jestliže se mezi Poláky a Čechy v posledních několika letech především díky knihám Mariusze Szczygla vzájemné povědomí o našich národech, tak blízkých a přesto poněkud odtažitých, přece jen poněkud zlepšilo, chceme tímto způsobem pomoci prohloubit to, co nás pojí, pochopit to, v čem se lišíme, a využít toho, v čem se doplňujeme.

Tigran Abramjan - ČR
Gennadij Alexandrov - ČR
Teodor Buzu - ČR
Anna Glińska-Kupczyk - POL
Zdeněk Manina - ČR
Agnieszka Mitura-Bagińska - POL
Petra Navrátilová - ČR
Tomáš Pergler - ČR
Adam Pociecha - POL
Aleksandra Prusinowska - POL
Zuzana Růžičková - ČR
Věra Sedláková - ČR
Jacek Sztuka - POL
Barbara Szyc - POL
Matylda Ślosarska - POL
Hana Tesařová - ČR
František Tomík - ČR
Lenka Vojtová - ČR
Paweł Warchoł - POL
Marek Wawro - POL
Zdzisław Wiatr - POL
Stanisława Zacharko - POL

Pocta již nežijícím autorům připomenutím jejich prací na dané téma:
Josef Kábrt
Jaroslav Klápště
Vladimír Tesař