Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Domov PETRA Mačkov Srdce v dlaních

Domov PETRA Mačkov

Srdce v dlaních

3. 5. – 26. 5. 2016

Domov PETRA Mačkov se nachází v krásném koutě jižních Čech, v bývalém okrese Strakonice, blízko města Blatné. Byl uveden do provo-zu v roce 1999 a od roku 2003 je zřizován Jihočeským krajem v Českých Budějovicích. 

Na základě splnění podmínek pro registraci nabízí uživatelům sociálních služeb tyto typy pobytových sociálních služeb: chráněné bydlení v Mač-kově a v Blatné pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 let věku a domov pro osoby od 3 let věku, mládež a dospělé s mentálním, případně kombinovaným postižením. Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 15 let věku a seniory jsou ambulantní službou, určenou nejen klientům DPM, ale i cílovým skupinám z řad veřejnosti.Kapacita sociálně terapeutických dílen je 30 klientů. 

Celková kapacita Domovaje 122 lůžek a je zcela naplněna. 

V rámci své hlavní činnosti zajišťuje DPM pro uživatele služeb podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabilitační, sociální, te-rapeutickou, výchovnou a vzdělávací, volnočasové aktivity a pracovní zapojení klientů. 

Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky v oblasti taneční, pěvecké a sportovní. Velký zájem veřejnosti budí také výrobky z keramiky, tkané koberce, obrazy, loutky a dekorace z přírodnin, malba na hedvábí, vyšívané ubrusy, polštáře a další. 

V rámci doplňkové činnosti nabízí Domov veřejnosti tyto služby: ubytování a stravování, využití komplexu rehabilitačních bazénů, ma-sérské a rehabilitační služby, jízdu na koních, praní a mandlování prádla a prodej výrobků a výpěstků. 

Podrobné a aktuální informace o dění v Domově je možno najít na we-bových stránkách DPM www.domovpetra.cz

 

V domově pracuje 100 zaměstnanců, jejichž cílem je vytváření co nej-lepších podmínek ke smysluplnému a důstojnému životu v moderním a příjemném prostředí, který vede k co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí všech uživatelů služeb Domova.  

Jsme rádi, když se naši klienti i jejich blízcí cítí u nás dobře a jsou s poskytovanými službami spokojeni. 

 

Dlouholetými obyvatelkami chráněného bydlení jsou i děvčata, která pracují v sociálně terapeutických dílnách a jejichž práce a díla už dlouhá léta přinesla a stále přinášejí mnoha lidem radost, potěšení a pohlazení na duši. 

Za všechny stojí jmenovat Aničku Křížovou, Žofii Peterovou, Janu Ratajovou (autorky většiny obrazů), Marušku Ťulpovou, která mistrně zhotovuje výrobky z keramiky. Nejnovější terapií v Mačkově je malba na hedvábí, kterou velmi dobře za krátký čas zvládly Olinka Pešková, Mirka Jarošová a další. 

Všechna díla mačkovských děvčat vyjadřují originalitu a autenticitu. Jsou neokázalá a čitelná pro ty, kdo autorky dobře znají a denně s nimi prožívají jejich radosti i starosti. Uchopení námětu a uplatnění vlastního názoru s prolíná tvorbou všech mačkovských dílen a citlivě se snoubí s vedením a názorem jednotlivých arteterapeutů.  

V celé tvorbě se odráží život těch, pro které se Domov PETRA Mačkov opravdu stal domovem. Z děl nečiší pesimismus a prázdnota, ale radost ze života, který je šťastný a bohatý na prožitky.  

 

Za to, že tomu tak určitě je, patří určitě velké poděkování všem zaměst-nancům Domova PETRA Mačkov. Za laskavý přístup ke klientům, za každodenní trpělivou mravenčí práci, za provázanou spolupráci jed-notlivých pracovních týmů, za práci vykonávanou nad rámec stanove-ných povinností. Snahou všech je, aby se klienti v Mačkově cítili opravdu jako doma.  

 

Vlasta Maroušková 

ředitelka Domova PETRA Mačkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRDCE V DLANÍCH

mají a nabízejí klienti Domova PETRA v Mačkově.
Výstavu jejich okouzlujících prací nezapomeňte navštívit v Galerii 9 od 3. do 26. května 2016.