Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Alena Šlapáková Rozjímání - obrazy a grafika

Alena Šlapáková

Rozjímání - obrazy a grafika

26. 7. – 3. 8. 2016

Alena Šlapáková vystudovala Výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí, ale přes protesty profesorů se na přání matky přihlásila na Karlovu universitu ke studiu lékařství. Po třech letech však z fakulty na vlastní žádost odešla a nastoupila do knihovny v pražském Klemen-tinu jako propagační výtvarnice. Po svatbě s manželem designerem Václavem Šlapákem více než patnáct let pracovali na zakázkách ve spo-lupráci s architekty, zkoušeli nové, netradiční postupy a návrhy sami realizovali do materiálu.

 

V roce 1981 se začala věnovat také netkané tapiserii. Spolu s manželem vymysleli a na několika zakázkách použili i novou techniku vakuovaných textilních vláken ve skle, kterou nazvali „Artvakuum."

 

V roce 1983 Alena Šlapáková vytiskla v pražské litografické dílně na Malé Straně svou první volnou grafiku, a barevné litografii zůstala věrná dodnes. Litografie se stala jejím velkým dobrodružstvím. Kresba na ká-men, technika lavírky a netušené možnosti transparentních barevných kombinací jí učarovaly. K dnešnímu dni má na svém kontě víc než 240 volných grafických listů různých formátů, tematicky rozdělených do ně-kolika skupin a podskupin. Každý list je obrazem jejího dlouhého hledání sama sebe.

 

Čas od času, zejména v posledních letech po smrti manžela, se Alena Šlapáková věnuje i olejomalbě: „Protože jsem naplněna pocity, které se mi ne vždy podaří v grafice zachytit a vyjádřit. Je v nich světlo a láska, a tušení pravdy, která se ptá po smyslu našich životů, a která nosí vzne-šené jméno – moudrost. Stále se snažím dát ji do svých obrazů, stále zkouším dát jí podobu. Čím jsem starší, tím víc ji hledám. Cítím silnou vnitřní potřebu, která zraje jako víno."

 

 

Vprostřed prázdnin představí Galerie 9 práce grafičky a malířky Aleny Šlapákové, které svými náměty, jiskřivým koloritem a snovou atmosférou k létu nepochybně patří.