Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Lubomír Netušil Pobřeží /obrazy a grafika/

Lubomír Netušil

Pobřeží /obrazy a grafika/

8. 11. – 1. 12. 2016

LUBOMÍR NETUŠIL

Narozen 1945 v Pardubicích. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Po studiích působil v Okresním kulturním středisku v Pardu-bicích a zároveň vyučoval na Základní umělecké škole v Přelouči, od r. 1990 působí jako odborný asistent na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK. Je členem Unie výtvarných umělců pardu-bického regionu. Zúčastnil se více než stovky skupinových výstav doma i v zahraničí, dvacetkrát vystavoval samostatně. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě domácích i zahraničních sbírek (Národní muzeum Praha, Památník národního písemnictví, Bibliotheque Nationale Paříž, Stadelijk museum Sint-Niklaas v Belgii, Frederikshavn Kunstmuseum v Dánsku, Muzeum Zamkowe v Malborku, Polsko a j.).

Ve volné tvorbě se Lubomír Netušil orientuje především na tisk z hloubky – lept, akvatintu, vernis mou, mezzotintu a jejich kombinace. Pracuje i s barevnou monotypií, někdy dotvářenou kresbou, věnuje se i malbě a práci s keramickým materiálem.

V oblasti užité grafiky a typografie upravil řadu publikací, katalogů a jiných tiskovin, je autorem více než stovky knižních značek – ex libris.

Jako kurátor realizoval pro Galerii Univerzity Pardubice od r. 1997 přes 80 výstav našich i zahraničních autorů, byl rovněž kurátorem pěti ročníků Mezinárodního plenéru Pardubice.

V oblasti teorie se zabývá českou bibliofilií 20. století, uměním přelomu 19. a 20. století a dílem umělců českého symbolismu. Je autorem řady odborných textů a podílel se na redakční a textové přípravě mnoha publikací z těchto oborů.

Výběr z širokého díla Lubomíra Netušila, prezentovaný v Galerii 9, je věnován jedinému tématu: pobřeží jako neustále se měnící hranici mezi pevninou a oceánem, místu věčného koloběhu a návratu, místu putování, hledání i ztroskotání, svědku proměn v plynutí času.