Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

KAREL MUSIL st.
KAREL MUSIL ml.

Otec a syn - grafika, kresba, ex libris

KAREL MUSIL st.
KAREL MUSIL ml.

Otec a syn - grafika, kresba, ex libris

9. 2. – 2. 3. 2016

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ JSME NUCENI VÝSTAVU UKONČIT VE STŘEDU 2. 3. V 16 HODIN.
VE ČTVRTEK 3. 3. BUDE GALERIE UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


KAREL MUSIL ml.

Narodil jsem se v severočeském Liberci 13. 1. 1982. Výtvarné tvorbě se věnuji již od dětství za velké podpory mého otce. Dalo by se říci, že vliv otce byl pro mou tvorbu stěžejní. Díky němu jsem se mohl set-kávat s uměním takřka tváří v tvář. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor Výtvarná výchova pro ZUŠ. Pedago-gickou činnost jsem vykonával osm let. V současné době působím jako výtvarník na volné noze. Ve své tvorbě se věnuji zejména ex libris, volné grafice, kresbě a malbě.

 

KAREL MUSIL st.

Jmenuji se Karel Musil. Je mi 57 let. Narodil jsem se v Liberci, kde také žiji. O výtvarné umění, především malířství, jsem se začal zajímat v 17 letech. Kromě 1 roku Lidové školy umění (LŠU v Liberci, ak. malíř Šulc) jsem však výtvarné umění nikde nestudoval. Jsem autodidakt. Přibližně 9 let jsem kresbě a malbě věnoval většinu volného času. Nyní se věnuji pouze velice okrajově kresbě, především tužkou, rudkou apod. Zkusil jsem též několik prací na PC v programu Malování. Obsahově mne zají-má především člověk, jeho lidské vlastnosti, duchovní podstata a jeho sounáležitost s přírodou, krajinou. Principem mých kreseb bývá též hu-mor, nadsázka a náznak.
Výstavou
Otec a syn
Karel Musil + Karel Musil 
navazuje Galerie 9 na volný cyklus, věnovaný společným expozicím prací členů výtvarnických rodin. Hledání společných kořenů, ná-vazností, bodů styčných i rozcest-níků, dialogů, kontrastů a možná i popření v tvorbě partnerů, rodi-čů, dětí a vnuků je rozhodně doce-la vzrušujícím dobrodružstvím. Ale nejen proto je potřeba tuto výstavu vidět.