Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

KABINET DROBNÉ GRAFIKY novoročenky a ex libris

KABINET DROBNÉ GRAFIKY

novoročenky a ex libris

6. 12. – 29. 12. 2016 S drobnou a příležitostnou grafikou je to jako s hnědou limonádou, kterou jsme poprvé ochutnali jako děti: Když ji miluješ, není co řešit. Jistě jsou lidé, kteří o její existenci ani neslyšeli, i takoví, kteří ji mají za zbytečnou záplavu mrňavých obrázků, ale stále je mnoho výtvarných umělců, kteří pokračují v tradici našich nejznámějších autorů drobných tisků, a stále je také velmi početná skupina milovníků a sběratelů ex lib-
ris a novoročenek, z nichž mnozí tyto malé skvosty grafického umění nejen sbírají, ale také zadávají jejich tvorbu a tisk.

Ex libris má svůj původ snad již v době gotické, kdy bylo třeba v cenných rukopisech vyznačit jejich majitele. Postupně se tento majetnický vpisek
měnil v malý list papíru se znakem a jménem majitele, jejž bylo účelné nechat zpracovat profesionálním umělcem a vytisknout. Tvorbě ex libris se věnovali i Albrecht Dürer či Lucas Cranach, a během času řada vyni-
kajících výtvarných umělců-grafiků. U nás např. Josef Čapek, Václav Špála, Vojtěch Preissig, František Kobliha, František Tichý či Josef Váchal, později Cyril a Jiří Bouda, Zdeněk Mézl, Ludmila Jiřincová, Zdenek Seydl, Naděžda Plíšková, Vladimír Komárek a celá řada dalších skvělých autorů.

K ex libris se – nejen formátem – druží novoročenky. Je takřka věcí grafikovy stavovské cti, že pro své přátele každoročně vytvoří malý grafický list – pour féliciter – jako přání k novému roku. Žádný grafický program s nejdokonalejší tiskárnou není s to originální ručně vytištěný grafický list nahradit, takže zájemců ani zadavatelů neubývá. Ex libris spolu s novoročenkami zůstávají nejen účelovými příležitostnými tisky, ale především svébytnými uměleckými díly, ceněným předmětem sběratelství a – last but not least – velikou radostí.

O tom nás nepochybně přesvědčí výstava prací dvanácti vynikajících současných autorů, kteří úzce spolupracují se Spolkem sběratelů a přátel ex libris. Některé z nich již návštěvníci Galerie 9 znají z jejich autorských výstav, s ostatními máme tu čest setkat se ve Vysočanech poprvé. V jejich drobných grafikách lze číst jako v obrázkové encyklo- pedii výtvarného umění. Najdeme tu kompozice figurální i abstraktní, krajiny i zátiší, a to vše v celé široké škále grafických technik: tisk z hloubky zastupují mezzotinta, lept, suchá jehla a jejich všemožné kombinace, tisk z výšky mnohobarevný linoryt a tisk z plochy litografie. A nejen to. V každém uměleckém díle je prý skryta autorova duše. V ex libris a novoročenkách jsou pak duše nejméně dvě: autorova a zadavatelova. Dozvíme se mnohé o jejich preferencích literárních i osobních, láskách i snech.

V kabinetu drobné grafiky se lze okouzleně toulat, hledat kořeny a nacházet nečekané souvislosti takřka donekonečna. O skvělý kontra- punkt k ploškám grafických listů se zaslouží Jaroslava Brázdová, která jako host osvěží kabinet svými keramickými plastikami.

Výstavu Kabinet drobné grafiky, poslední v roce, přijměte jako naše POUR FÉLICITER 2017.

ek

 

GENNADIJ ALEXANDROV
JIŘÍ BRÁZDA
JAN ČERNOŠ
MIROSLAV HLINKA
TOMÁŠ HŘIVNÁČ
GÜNTER HUJBER
RENÁTA KAISEROVÁ
MARTIN MANOJLÍN
JAROSLAV MINÁŘ
PETR MINKA
KAREL MUSIL
KATARÍNA VAŠÍČKOVÁ
a jako host
JAROSLAVA BRÁZDOVÁ - plastika