Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Jiří Hruška Výběr z díla - výstava k 95. narozeninám autora

Jiří Hruška

Výběr z díla - výstava k 95. narozeninám autora

5. 4. – 28. 4. 2016

Jiří Hruška se narodil 10. února 1921 v Paříži. Jeho otec, uznávaný sochař, vytvořil ve Francii řadu soch, pamětních medailí, portrétů významných osobností a také monumentální pomník československých legií v Arrasu. Po návratu rodiny do Prahy v r. 1926 pracoval na význam-ných zakázkách, je autorem např. pomníků T. G. Masaryka v Kolíně a Plzni, které byly po roce 1990 znovu instalovány.

 

Jiří Hruška pod vlivem rodinného uměleckého prostředí inklinoval ke kresbě a malbě a už v době gymnaziálních studií navštěvoval výtvar-né kursy. Po maturitě v letech 1940-42, tedy v době, kdy byly vysoké školy nacisty uzavřeny, studoval na Škole umění ve Zlíně – nikoli však malbu, ale rozhodnutím komise sochařství u Vincence Makovského. Malbě – především v plenéru – se ovšem věnoval ve svém volném čase. V letech 1942-44 byl totálně nasazen v Kapfenbergu. Skicáky z tohoto období soustřeďují jak až podivuhodně zrale zpracované krajinné motivy, tak řadu portrétních skic i trefných a bravurních karikatur.

 

Po osvobození a návratu do Prahy byl Jiří Hruška v roce 1945 přijat na Akademii výtvarných umění. Absolvoval r. 1950 ve speciálce profe-sora Vlastimila Rady, jehož asistentem byl pak až do roku 1955, kdy školu opustil, aby se mohl plně věnovat volné tvorbě, zasvěcené přede-vším krajině. Četné studijní cesty (Belgie, Bulharsko, Jugoslávie, Itálie, Polsko, Německo či milovaná Francie) mu poskytly efektní náměty pro bezpočet působivých pláten, ale stejně působivé a snad ještě láskypl-nější jsou obrazy krajin českých, ať už z okolí malířovy severočeské chalupy či z pražské periferie. S přibývajícím věkem se Jiří Hruška stále častěji vrací k motivu v malířské tvorbě velmi ošemetnému, k zátiší s květinami, a je třeba říci, že se jej vždy zhostí se ctí a elegancí sobě vlastní.

 

Současná výstava nabízí průřez tvorbou Jiřího Hrušky od kreseb z válečných nucených prací přes vynikající portrétní kresby, zátiší, suverénní pastely krajin a stěžejní oleje až ke květinovým zátiším z posledních let.

 

Se srdečnými gratulacemi k 95. narozeninám přejme autorovi, který si do dnešního dne zachoval nezlomného ducha, břitký humor a ne-smlouvavé malířské oko, zdraví, štěstí a radost do dalších let.JIŘÍ HRUŠKA

Narozen 10. 2. 1921 v Paříži.

1940-42
studia na Škole umění ve Zlíně – sochařství u prof V. Makovského

1945-50
studia na AVU v Praze – speciálka prof. Vl. Rady

1950-55
AVU Praha – asistent prof. Vl. Rady

Od r. 1950 četná účast na výsta-vách Svazu českých výtvarných umělců, Fondu výtvarného umění, Artcentra (Praha, Varšava, Sofia, Kanada, USA, Německo)

Od r. 1995 účast na výstavách Sdružení pražských malířů

Kolem 25 samostatných výstav

Zastoupení: 
Kabinet grafiky Národní galerie v Praze
Oblastní galerie Vysočiny – Jihlava Orlická galerie – Rychnov nad Kněžnou
Výstavní síň města Mostu
Galerie Klatovy – Klenová soukromé sbírky v Čechách, Německu, Francii a Itálii