Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Milan Čadek - obrazy a grafika
Barbora Daušová - plastiky
Pohyb v linii

Milan Čadek - obrazy a grafika
Barbora Daušová - plastiky

Pohyb v linii

8. 4. – 23. 4. 2015

MILAN ČADEK

Grafik a malíř Milan Čadek prošel tradičními výtvarnými kroužky a později také dvěma kurzy figurální kresby v pražských ateliérech na Národní třídě a Na Florenci. Zpočátku se věnoval krajinomalbě a zátiší zpracované technikou olejomalby a kresby. V polovině 80. let minulého století se k nim přidala grafika, zejména suchá jehla, zprvu doplněná leptem, čas od času i linorytem. V současné době je zaujat figurální tématikou. Občas experimentuje s abstrakcí. Páteř jeho – jak sám, do značné míry nepatřičně, poznamenává – amatérské výtvarné práce spočívá na deskách hliníkových, zinkových a především měděných.

Má za sebou osm výstav (ta letošní dubnová v Galerii 9 je devátá), dvě instalace a svými ilustracemi doplnil také vydání knihy Lawrence Ferlinghettiho Láska ve dnech vášní (nakladatelství Maťa, 1996).

Cesty pana Čadka a vysočanské galerie se připravovanou výstavou protnou již počtvrté. K prvnímu setkání došlo v roce 1998, kdy v jejích prostorách představil výběr ze svých grafických prací. Při následujících dvou výstavách (2000 a 2003) grafiky obohatily i olejomalby.

Čtvrtému setkání s Galerií 9 dominují dva figurální obrazové cykly a je-den grafický soubor. Soubor grafik, významně ovlivněný náboženskou (křesťanskou) tématikou, vzniká průběžně od konce 90. let minulého století a lze jen doufat, že není zcela uzavřen. Úporná snaha o zkratku na jedné a obava z doslovnosti na druhé straně, samozřejmě umocněná zvolenou technikou, je patrná již u nejstarších grafik cyklu: Poslední večeře (1998) a Svatá rodina (1999). Často spíše tušíme, ale o to víc jsme možná překvapeni, že vše podstatné, a co víc, i nezachytilné (ve vztahu k tématice cyklu by sa dalo říci dokonce „zázračné“) v nich Čadek vyjád-řil. K motivu pokorného poklonění se před Dítětem se autor vrátil ještě v roce 2013 svým Klaněním tří králů. Matka starostlivě upravující zavi-novačku kolem tváře novorozeňátka a v němém úžasu zírající tváře mudrců z východu. Uznejte, že se mu to povedlo!

S podobným tvůrčím přístupem se snaží Milan Čadek věnovat i svým olejomalbám. Ať už jde o cyklus inspirovaný tancem, v němž se zcela přirozeně lidská těla ocitají v situacích, která svou expresivitou Čadkovi naprosto vyhovují, nebo o cyklus aktů či dvojaktů. Jsme znovu na jevišti světa a zadní reflektor decentně proklesluje pouze část křivek a semtam přidá i nějaký ten stín. Víc opravdu není potřeba.

Oba obrazové cykly a soubor grafik naprosto přirozeně doplňuje několik starších abstraktních obrazů.

Milan Čadek svou tvorbou prokazuje prosté a svým způsobem i genera-cemi ověřené danosti života: vše podstatné, lásku, krásu, ale i pravdu je potřeba neustále hledat; co se samo nabízí, nestojí za řeč, tedy v tom-to případě spíše za námahu vidět. I proto určitě v průběhu měsíce dubna navštivte Galerii 9. 

Roman Straka

MgA. BARBORA DAUŠOVÁ

vystudovala obor sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni. Je členkou umělecké skupiny Posedlí, která byla několikrát nominovaná na Czech grand design.

Zabývá se pohybem lidského těla, jeho proměnami a dynamikou, které zpracovává v různých materiálech.

Jako host Milana Čadka na této výstavě představí menší figury vytvořené ohýbáním drátů. Díla jsou inspirovaná tancem a vzta-hem mezi mužem a ženou.

http://barboradausova.cz/