Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Dana Martinková Černá není ani noc /pastely a užitá grafika/

Dana Martinková

Černá není ani noc /pastely a užitá grafika/

4. 2. – 27. 2. 2014 DANA MARTINKOVÁ

narozena v Praze, od dětství projevovala sklon k počmárání kdejakého papíru. Ještě na základní škole se začala u profesora Jaroslava Kou-kolského připravovat ke studiu na výtvarné škole. S vyznamenáním absolvovala Výtvarnou školu v Praze na Vinohradech na Hollarově náměstí. Studiem pod vedením takových profesorů, jako R. Riedel-bauch, O. Novák, J. Vondráček, J. Kytka, J. Kaiser, Klas, M. Uchytilová-Kučová, J. Waage, Jirka, R. Rykr a L. Kašpar získala dobré základy kresby, malby i grafických technik, stejně jako fotografie a typografie.

Profesní dráhu zahájila jako grafická redaktorka ve Státním země-dělském nakladatelství (s tříletým extempore ve školství, kdy učila výtvarnou výchovu na druhém stupni ZŠ a přitom vystudovala výtvar-nou výchovu a pedagogiku na Pedagogické škole Salvádora Allende-ho).  Později pracovala v několika dalších redakcích, až časem přešla zcela na „volnou nohu“. Věnuje se typografii a užité grafice, vytvořila mnoho plakátů, originálních pozvánek, PF, ilustrací, layoutů knih a ča-sopisů, loga, diplomy, knihy, několik webových stránek. Ve chvílích volna se zabývá kresbou, průzračnými akvarely a pastely.

Spolupracuje s řadou institucí a nakladatelství, ale dlouhodobě také s MČ Praha 9, takže její plakáty pro Prosecký podzim a Svatováclav-skou pouť nebo pozvánky, diplomy a novoročenky máme všichni v živé paměti.

Přestože se jen nerada vzdává svých děl, je zastoupena v několika soukromých sbírkách u nás i v zahraničí – Francie, Německo, Řecko, Rakousko, Švýcarsko, Kanada.

Dana Martinková má na kontě celou řadu samostatných výstav své volné tvorby, ale užitou grafiku vystavuje poprvé.

 

 

 

 

 

Malířka, kreslířka a propagační grafička Dana Martinková vysta-vuje nejen svou volnou tvorbu - svěží a jiskrné pastely krajin,
v nichž nikdy nepožívá černou barvu - ale poprvé představí
i průřez svou užitou grafikou: plakáty, pozvánky či grafické úpravy knih a časopisů - práce, které důvěrně známe, ale často
si neuvědomujeme, že mají také svého autora se svébytným grafickým názorem a rukopisem.


http://artabsolutno.webnode.cz