Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Jarmila Janůjová Odlesky viděného - obrazy, kresby, grafika

Jarmila Janůjová

Odlesky viděného - obrazy, kresby, grafika

27. 5. – 19. 6. 2014

„Lyrická abstrakce“ je přihrádkou, kam pro usnadnění mnozí zařadí malbu Jarmily Janůjové. Dobře, tedy „lyrická…“. K poezii má Jarmila blízko a už v tom slově zaznívá i „lyra“, zřetelně hudební téma. A jsme na správné struně, hudební vidění světa i hudebnost výsledného tvaru je tu podstatnou. Je jádrem její výtvarné práce s obrazem prožívaného. Jak snadno v ní nalézáme, třebaže jen ve zlomcích a náznaku, v barevném světle rozpuštěné, ale čitelné reálie viděného světa, zcela konkrétní stopy uskutečněných setkání s nimi. Pak ale, jaká abstrakce? Snad jenom nová skutečnost obrazu, vtělení konkrétního do jeho barev.

Jsou malíři, co také stavějí na barvě, ale především na její hmotě, na stupnici od lehkosti po plnou hutnost, a té je pak barevnost podřízena. Snadno si vystačí třeba i s jedinou, s monochromem. Hmota barvy je tak matérií, podobnou sochařské, rytmizuje a buduje tvar. Tady ale škála jasných barev plné síly převažuje všechny ostatní výtvarné prostředky. Obrazu dominuje. Tvar je tu uvolněný, snad ani přespříliš nehledaný, až z barevné skladby odvozený. Barva do sebe vstřebává i kresbu, její členění plochy – a lze proto snad Jarmilinu práci bez potíží přiřadit k různorodé množině malířů – koloristů. Mezi nimi pak k těm, kteří se v labyrintu světa, jeho příběhů a bezpočetných tvarů, řídí především citem, intuicí, tušeným. Dotykem a prožitkem. K těm zranitelnějším a spíše neprůrazným, netlačícím se na výsluní.

Časté bývá nedorozumění ve směšování obrazu s dekorativním řešením plochy. Už v přístupu ke skutečnosti je mezi obojím  rozdíl zásadní. Obraz je vždy plným zanořením se do procesu malby a podobnou výzvou k divákovi. Je přítomností obou, malíře i diváka v obraze. Proto není informací, ale svědectvím, je skutečností finální, podobný onomu nezneužitelnému prázdnu uprostřed (kola nebo domu – Lao C´), dává užitečnému smysl, míru a řád.

 

Miroslav Koval

JARMILA JANŮJOVÁ

Narozena 1948 v Praze

Studia:

1963 – 1967 SOVŠ na Hollarově nám. v Praze

1968 – 1974 AVU Praha, malba u prof. Aloise Fišárka, grafika u doc. Ladislava Čepeláka

Od roku 1975 pravidelně samostatně vystavuje, zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.