Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Alena Dostálová Hry linií a barev

Alena Dostálová

Hry linií a barev

5. 8. – 28. 8. 2014

Kurátoři výstavy: Eva Kořánová a Longin Wdowiak, syn Aleny Dostálové.


Galerie 9 pořádá v srpnu výstavu děl významné představitelky českého výtvarného umění, akademické malířky Aleny Dostálové (1932 - 2011). Její tvorba je nejširší tuzemské veřejnosti známa přede-vším ve spojení s osobitými kreslenými vtipy pro humoristicko-satiric-ký týdeník Dikobraz, díky nimž bývá považována za První dámu české-ho kresleného humoru, či z rozsáhlého díla knižních ilustrací. V zahraničí se proslavila a je ceněna především jako malířka vyznaču-jící se originálním stylem, neobyčejnou žánrovou pestrostí a kombina-cemi technik. Její díla jsou součástí mnoha veřejných a soukromých sbírek.

„Sama nevím, zda jsem kreslící malířka nebo malující kreslířka,“ prohlásila o sobě. Šíře i hloubka jejího díla, stylový rejstřík a nenapo-dobitelně kultivovaný a elegantní rukopis lze po právu a zaslouženě srovnávat s tvorbou Pabla Picassa, Alfonse Muchy nebo Františka Kupky.

Alena Dostálová se narodila v Praze jako jediné dítě moravským rodičům, o něž v dospívání přišla. Kreslila od dětství. Vystudovala Školu uměleckých řemesel v Brně a pražskou VŠUP v ateliéru monu-mentální tvorby Aloise Fišárka. Během svého života realizovala více než třicet samostatných výstav v Evropě a ve Spojených státech. Kromě zmíněného Dikobrazu dlouhodobě spolupracovala například s časopisy 100+1, Reportér, Žena a móda, Vlasta, ČS žena, Voják, Politika, Květy, Szpilki a Pardon. Její dílo zahrnuje práci pro kreslený film, reklamu, módní  návrhářství, grafiku, sklomalby, básně, reportáže i odbornou publicistiku.

Od šedesátých let publikovala po čtyři dekády půvabné vtipy, jež do povědomí čtenářů vstoupily zejména díky nebývalé vynalézavosti věnované ošacení jejich ženských protagonistek, „ženušek Aleny Dostálové“.  Ostatně příležitostně se věnovala také kostýmnímu návrhářství a scénografii.

„Je nikoliv ojedinělým paradoxem, že v předchozí umělecky nesvobodné éře býval umělec doma známý něčím jiným, než kde ležel jeho nejsilnější kreativní potenciál, za který sklízel vavříny v zahraničí,“ napsal o Aleně Dostálové magazín E15. Její volná tvorba, která je vedle autorčina legendárního kresleného humoru na výstavě především zastoupena, zatím do širšího tuzemského povědomí dostatečně nepronikla. Současná výstava, čtvrtá a zatím ta nejrozsáhlejší od autorčina úmrtí, je rovněž krokem k vyrovnání tohoto dluhu.

Doma známá a oblíbená většinou jen jako karikaturistka, sklízela skutečný úspěch a řadu prestižních ocenění ve světě. Vystavovala především ve Spojených státech, Polsku, Itálii a dalších zemích, kam jezdila na pracovní pobyty. Ty doma proměňovala v impresivní reportáže v magazínu Květy a na plátně expresivně zachycené momentky ať už z běžného života Američanů včetně původních Indiánů, či výjevy z anglického hrabství Cornwall, Turecka a Sýrie.

Další z jejích výtvarných domén byly rozměrné figurální koláže pohádkových postav kombinující malbu, textilie a bižuterii - cyklus, který autorka sama pojmenovala jako „Pohádky pro dospělé“,  se vy-značuje nenapodobitelnou syntézou vlivů umění vrcholné gotiky, secese a moderny. Se stejnou vášní se věnovala po celý svůj tvůrčí život obrazům květinových zátiší. 

Retrospektiva díla Aleny Dostálové by pro ty z vás, kteří je dosud znají jen málo anebo vůbec, mohla být neobyčejným objevem a jedinečným zážitkem. 

Další fotografie z vernisáže najdete na 

http://creativ.rajce.idnes.cz/Galerie_Devitka_-_Alena_Dostalova_-_4.8.2014#

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10203960232353464.1073743927.1452140927&type=1&l=dfa74aab33

 

 

 

ALENA DOSTÁLOVÁ

Narodila se a žila v Praze (1932 - 2011).

Studovala Vyšší uměleckoprů-myslovou školu v Brně u profe-sorů Hrbka a Laciny a později VŠUP v Praze u profesora Fišárka.

Od roku 1956 se autorsky pravidelně účastnila svazových výstav v Praze i mimo Prahu.

Třicet samostatných výstav: Praha, Olomouc, Jablonec nad Nisou, Most, Litvínov, Domažlice, Varšava, Lublin, Londýn, Kolín nad Rýnem, Freiburg, v USA Atlanta (Georgia), Princenton (New Jersey), Knoxville (Tennessee).

Od svých 25 let samostatně spolupracovala s tiskem: Dikobraz, Reportér, 100+1, Vlasta, Květy, ČS žena, Svět práce, Mladá fronta, Magazín Co vás zajímá, Politika, Domov, Žena a móda, Ahoj, Zápisník, Voják, Astro a další.

Vytvořila četné knižní ilustrace, pracovala pro televizi a kreslený film.

Studijní cesty: Rakousko, Itálie, Německo, Polsko, Balkánské země, Francie, Španělsko, Holandsko, Belgie, Švýcarsko, USA (cesty do severních, jižních a západních států), Mexiko, Rusko, Kanada, Anglie, Turecko a Sýrie.

V roce 2011 byl založen Nadační ústav Aleny Dostálové. Jeho posláním je péče o dílo jmeno-vané malířky a rovněž podpora mladých začínajících výtvarnic.