Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Zbraslavský salon 2013

Zbraslavský salon 2013

3. 12. – 19. 12. 2013

Už počtvrté se letos setkáme se současnou tvorbou výtvarníků a fotografů ze Zbraslavi a jejího okolí, a jako vždy bude mít Zbraslavský salon i své hosty.

První jméno, které je třeba zmínit, je malířka a textilní výtvarnice Markéta Pošarová. Vystudovala na AVU u prof. A. Paderlíka a v sou-časné době vyučuje na Technické univerzitě v Liberci. Na salonu se pravidelně prezentuje svou malbou s tajemnými krajinami malova-nými v černých, šedých a hnědých tónech. Za svou tvorbu a dlouhole-tou pedagogickou činnost jí byla letos udělena čestná Cena starosty Městské části Praha-Zbraslav. 

Přestože se pravidelný návštěvník salonu opět setká s tvorbou známých zbraslavských autorů, které již důvěrně zná, jako jsou
Petr A. Hampl nebo Marta a Miro Hadincovi, je snahou pořadatelů vždy objevit nová jména, která se dosud této přehlídky neúčastnila. Sluší se proto krátce připomenout právě tyto umělce. Pravděpodobně nejmladším vystavujícím autorem, nebo spíše autorkou, je mladá fotografka, studentka SUPŠ Veronika Hanušová, která se poprvé představuje svými barevnými a černobílými fotografiemi. Další nové jméno je malíř Aleš Krátký. Upozornil na sebe již loňskou skupinovou výstavou Artfruit v Městském domě.

Z mimozbraslavských autorů představíme tvorbu Zdeňka Hemzy, který žije v Kolíně. Jeho figurální tvorba je ve stylu pop-artu s prvky ironie a černého humoru.
Pro příznivce geometrické malířské tvorby bude jistě zajímavá účast Zdeňka Prokopa, žijícího v obci Středokluky nedaleko Kladna, který se zabývá abstraktní tvorbou, často inspirovanou hudbou.
Další nové jméno je malíř Jaroslav Štědra, který učí na SUPŠ v Praze. Ani jeho široká tvorba nebyla doposud na Zbraslavi prezentována. Nefigurativní tvorba s jemnými pastelovými tóny v jeho lyrických obrazech si jistě najde své obdivovatele. Podobně i dílo Petra Johanuse, absolventa SUPŠ, si zaslouží pozornost, a doufáme, že bude zajímavým obohacením letošní výstavy.
Jana Šafránková z Prahy nabízí prostřednictvím olejových obrazů vlastní pohled na zobrazení současné krajiny. 

Jako pravidelný zahraniční host salonu byl vybrán slovenský malíř Robert Almási. S jeho tvorbou se však již pravidelní návštěvníci Galerie Zbraslav i Galerie 9 měli možnost setkat v rámci projektu PEOPLE-metr.

František Tomík

Robert Almási
Marta Hadincová
Miro Hadinec
Petr Alojz Hampl
Petr Hampl ml.
Ivana Hamplová
Veronika Hanušová
Zdeněk Hemza
Eliška Jakubíčková
Petr Johanus
Jindřich Kalabza
Eva Kořánová
Dagmar Krásná
Aleš Krátký
Jana Kubecová
Jana Majcherová
Markéta Pošarová
Zdeněk Prokop
Jana Šafránková
Jaroslav Štědra
František Tomík
Lucie Vacková
Ludmila Warausová
Eva Žáková

S Městskou částí Praha - Zbraslav a Galerií Zbraslav je Galerie 9 v úzkém kontaktu již několik let. Společná garance projektu PEOPLE-metr provedla tuto me-zinárodní putovní výstavu současné figurální tvorby již druhým ročníkem a představila
ji nejen v mateřských galeriích,   ale také na Slovensku, v Polsku

a Maďarsku.
Další již tradiční formou spolu-práce je pravidelná výměnná prezentace tvorby výtvarných umělců obou regionů. A tak se
po dvou letech opět v Galerii 9 představí Zbraslavský salon,
a v červnu příštího roku naopak Galerie Zbraslav vystaví práce autorů Salonu Prahy 9, který chystáme na jaro.