Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Marta Vavrysová, Pavel Vavrys, Martin Vavrys Obrazy

Marta Vavrysová, Pavel Vavrys, Martin Vavrys

Obrazy

10. 7. – 26. 7. 2012

PAVEL VAVRYS

Akademický malíř Pavel Vavrys se narodil 18.12.1947 v Mikulčicích. V letech 1967 až 1973 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Součka. Patří ke generaci výtvarných umělců, formujících se v polovině 70. let. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby, je řemeslně dokonalá, kompozičně nápaditá, má vý-razné koloristické kvality a bohatě strukturovaný rukopis. Tyto výrazové prostředky mají stejně hodnotný ekvivalent v duchovním obsahu obra-zu. Tématicky se v obecném slova smyslu zabývají otázkami lidské existence. Mají obvykle řadu významových rovin a obsahových souvis-lostí, vyznačují se velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Jejich humanistické vyznění odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života.

 

MARTA VAVRYSOVÁ

Narodila se 12. srpna 1954 ve Zlíně. Její otec byl akademický sochař Evžen Macků, jehož kořeny sahají až k Josefu Mánesovi. V letech 1969 - 1973 vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.

Tvorba malířky Marty Vavrysové patří na první pohled do kategorie, kterou nazýváme komorní, pro niž je typický menší formátový rozměr, intimnější osobní poloha a niterné zaujetí. A tam z převážné části patří tématický okruh zátiší. Zátiší Marty Vavrysové nejsou jen prostým zobrazením konkrétních předmětů. Už samotný jejich výběr - korále, vějíře, krajky, masky, loutky - vypovídá něco o jejich autorce. Nejsou to jen oblíbené předměty, jejich výběr není pouze výrazem určitého feti-šismu, a jejich barevný kolorit nevyjadřuje pouze atmosféru starých zašlých časů. Neživé loutky mají záměrně živý výraz, jako by hrály nějaké tajemné představení mezilidských vztahů. Vztahy mezi jednotlivými předměty jsou metamorfózou, naznačující skrytou alegorii pomíjivosti tohoto světa. Atmosféra obrazů je někdy šťastnou idylou a touhou po harmonii, jindy je obestřena sugestivní aurou smutku a nostalgie. Křehký půvab, měkký rozplývavý rukopis, modelování světlem a stínem, monotematická barevnost starorůžových, fialových a namodralých tónů v kombinaci s bílou, kontrast pastózních a lazurních ploch - to vše způ-sobuje zvláštní atmosféru těchto obrazů. Svými díly je Marta Vavrysová zastoupena v početných soukromých sbírkách doma i v zahraničí. 

MARTIN VAVRYS

Narodil se 5.5.1978 v Uherském Hradišti. V roce 1997 vystudoval Soukromou střední uměleckou školu designu v Praze u ak. mal. prof. Jaroslava Kláta. Ten o svém studentovi napsal:

„Zdá se, že Martinovo tématické rozpětí je dané stálou posedlostí, jistým vnitřním, vnějškově až příliš dobře skrývaným neklidem. Jeho kyvadlové přesidlování mezi cent-rem Prahy, domem s ateliérem ležícím přímo na průsečíku evrop-ských os a poklidnou středočes-kou obcí, napájí Martina neustále novými podněty. Bylo nesporně velkou odvahou, rozhodl-li se Martin Vavrys, syn významného českého malíře, pro tvůrčí dráhu malířskou. Nepřekvapuje proto, že v otcově ateliéru našel mnohé, co vyhovovalo i směřování jeho vlastního talentu. Jakkoli bylo napodobování otce svůdné         a v počátcích zajisté i nápadné, vykročil přesto Martin svou osobi-tou cestou, podmíněnou již v ne-poslední řadě jiným klimatem doby i osobními akcenty. Klade si otázky, jaký je vztah dnešního člověka k zmechanizovanému světu, a s dramatickou divadelnos-tí nastavuje s ironickým odstupem bystrého glosátora tomuto světu bohatě fasetované zrcadlo. Hraje si s citlivostí diváka a snad i s jeho trpělivostí, když si s jistou chladno-krevností přivlastňuje ikonografii zkomercializovaných mýtů dneška, aby předem mařil všechny případné interpretace.“