Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Sdružení pražských malířů - portrét

Sdružení pražských malířů - portrét

6. 11. – 29. 11. 2012

Sdružení pražských malířů bylo založeno v roce 1990 jako organizace nastupující po Svazu českých výtvarných umělců, v současné době má 49 členů. Hlavním posláním je pořádání výstav, jak doma, tak i v za-hraničí. Sdružení na své výstavy od roku 2007 často zve jako hosty sochaře, protože jsme přesvědčeni, že se obrazy a sochy vzájemně doplňují a pro diváka je zajímavé pozorovat, jak vyznívá někdy i totož-ný námět zpracovaný v různých dimenzích. Členové Sdružení zastupují tři generace výtvarných názorů a zkušeností a samozřej-mostí je absolutní tvůrčí svoboda.           

Do Galerie 9, kterou zřídila ve vysočanské radnici Městská část Prahy 9 a pod svými ochrannými křídly ji má galeristka Mgr. Eva Kořánová, se vracíme po čtyřech letech. Na rozdíl od minulé výstavy jsme členům i hostům - sochařům - zadali téma, které se v současné době příliš často na výstavách neobjevuje: Portrét. Návštěvníci, které srdečně zveme na zahájení i výstavu, mohou posoudit, jak budou osloveni imaginárním rozhovorem tvůrce a portrétovaného.

 

malíři, grafici:

Alena Antonová
Michal Čáda
Vlasta Dlouhá
Dana Hlobilová
Jiří Hruška
Ludmila Jamníková
Hovik Muradian
Jiřina Olivová
Vladimír Pechar
Marie Preclíková
Eva Prokopová Kolmanová
Věra Krupičková
Milan Křenek
Jan Řeřicha
Věra Sedláková
Václav Stárek
Jana Štanclová
Věra Šteflová
Hana Tesařová
Helena Vanišová
Vladimír Veselý
Lenka Vojtová
Marie Zábranská 

sochaři: 

Stanislav Hanzík
Petr Hejný
Josef  Klimeš
Jiří Kryštůfek
Peter Nižňanský
Zdeněk Preclík
Věra Růžičková-Bejrová
Petr Šturma
Zdeněk Vojta