Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

LVÍ SILOU... 150 let Sokola + TEHDY... 110 let Vysočan

LVÍ SILOU... 150 let Sokola + TEHDY... 110 let Vysočan

11. 9. – 4. 10. 2012

TEHDY...

 

110 let od povýšení Vysočan na město je skvělou příležitostí k prezentaci části unikátního souboru fotografií, které v průběhu 60. let pořídil ve Vysočanech Miroslav Kuranda, zakladatel, předseda a neúnavný spiritus agens Vlastivědného kroužku Prahy 9. Jeho snímky zachycují místa a zákoutí dnes již dávno zaniklá či změněná k nepo-znání, která si však mnozí z nás ještě velmi dobře pamatují, i jejich nenávratně odvátou atmosféru. Kromě zásadního dokumentárního významu mají tyto černobílé relikvie i nespornou hodnotu výtvarnou.

MIROSLAV KURANDA (*1927) se vyučil zámečníkem. Jeho koníčkem však byla od mládí historie a archeologie. Do Vysočan se přestěhoval z centra Prahy v roce 1960 a pracoval v ČKD. Protože chtěl poznat minulost místa, kde se rozhodl žít, pátral v archivech a knihovnách, ale žádnou soustavněji sepsanou historickou práci o zdejším regionu nenašel. Od té doby se začal minulostí Vysočan, Libně, Proseku, Hrdlo-řez a Hloubětína zabývat sám. Naštěstí nezůstal jen při bádání v prame-nech, ale zaznamenával i současné události - písemně i fotograficky. Protože informací v nalezených pramenech byl nedostatek, založil v ro-ce 1962 Vlastivědný klub Prahy 9, v němž se na pravidelných schůzkách zdejší pamětníci a další zájemci o historii dělili o své znalosti a vlastní prožitky nejrůznějších událostí. A tak z pestrobarevných střípků vzpomí-nek a vyprávění, drobných písemných a obrazových dokumentů pečlivě zasazovaných do pevné mozaiky historických pramenů, skládá Miroslav Kuranda dějiny svého regionu. Místa, v němž se zabydlel.

LVÍ SILOU...

 

Výročí 150 let existence Sokola oslaví prostřednictvím historických materiálů výstava, vyzdvihující především mravní sílu sokolských idejí a vliv sokolstva na dějiny ná-roda. Dotkne se působení Sokolů v období obou světových válek, především odbojové činnosti vysočanských Sokolů v době Heydrichiády, dobovými plakáty připomene sokolské slety v Praze i v zahraničí a nezapomene ani na současnost sokolské organizace regionu Prahy 9.