Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Robin Kaloč Krajina světla - obrazy a grafika

Robin Kaloč

Krajina světla - obrazy a grafika

4. 12. – 3. 1. 2013

Zdá se, že takřka největším luxusem je ticho. Ticho, v němž je slyšet hlas probuzeného ptáka, dopad spadlého listu, tah štětce na plátně, skřípot jehly v kovu grafické desky i zadržený dech. Obklopuje, zahlcuje a trýzní nás tolik zvuků, že se mnohdy snažíme je přehlušit ještě silnějšími, ale takovými, které si sami vybereme, nebo před nimi utíkáme daleko do le-sů, vysoko do hor, hluboko pod hladinu – přesto, že galerie je blíž. 

Výtvarné umění je velmi tiché dobrodružství a člověk je velmi sám na zdolání všech jeho nástrah. Cesta tam a zase zpátky Velkým hvoz-dem, hlubokým tichem pod klenbou chrámu lesa. Cesta krajinou duše a vlastních emocí s vědomím, že pomoc nepřijde. Teprve hotové dílo může – a také nemusí – vtáhnout diváka do děje, ale všechna před-cházející protivenství musí autor překonat sám.

Když snímáte čerstvě vytištěný grafický list s desky, zní to, jako když v hlubokém lese pomalu mávne křídly veliká sova a poodhalí jiskřivý střípek tajemství. Tajemství je proto tajemstvím, aby nebylo odkryto. Ale je opojné moci je sdílet. Obrazy a grafiky Robina Kaloče jsou elegantní, ale ne okázalé; jsou zdrženlivé, ale nejsou při zdi; jsou hluboké, ale nikoli přemoudřelé. Do jejich ticha se lze ponořit a naslouchat dávno zapomenutým zvukům tajemství, na nichž záleží. 


Eva Kořánová

 

Robin Kaloč se narodil roku 1982 v Rychnově nad Kněžnou v rodině výtvarníků. Od raného dětství měl hluboký vztah k přírodě, trávil mnoho času o samotě v lesích okolo venkovského sídla ve Vrbici. Toto spojení s ryzí přírodou intenzivně ovlivnilo vnímání duchovního světa a utvářelo vývoj jeho osobnosti, a tedy i tvorby. Pro dráhu malíře se rozhodl již v útlém dětství. Nejprve se po vzoru staršího bratra učil kreslit kopie děl starých mistrů, záhy se inspiro-val tvorbou svého otce. Již v 10 le-tech maloval poměrně vyzrálé osobité krajiny vlastní fantazie, později reálné krajiny z plenéru. Vystudoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, poté AVU v Praze, atelier grafiky u prof. J. Lindovského. Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii. V rámci studií na pražské AVU a zahraničních stáží vznikla celá řada grafických souborů, např. Krajiny z Provence, Chrámy lesa, Architektury lesa, Meditace v krajině atd., později i malířských cyklů - např. Emoce krajiny a Příběhy krajiny.

V dnešní době se ve své tvorbě stále zabývá tématem krajiny, krajiny duše. Se zájmem si po-hrává s různými formami, pracuje různými technikami. V dílech malířských i grafických pracuje se světlem, je pro něho důležité. Světlo jako esence ryzí podstaty života.