Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Jan Kronus Groteskní destiláty

Jan Kronus

Groteskní destiláty

2. 8. – 4. 9. 2012

Již v době studia - ve spolupráci se spolužákem Petrem Zvoníčkem - se utváří celoživotní tvůrčí téma Jana Kronuse s názvem „Groteskní destiláty“. Obecné zásady tématu „Groteskních destilátů“ jsou definovány Petrem Zvoníčkem již koncem šedesátých let v manifestu  „Postblitismu“ a později dále rozvíjeny - v devadesátých letech pak doplněny tématem „Imaginární optografie“.

V průběhu let vznikají práce a projekty Jana Kronuse v různých oblastech uměleckých aktivit. Vedle kreseb, olejů a grafiky jsou to i plastiky ze dřeva a kamene, různé objekty, malovaný nábytek, texty a fotografie. V použití výtvarných technik převládá olejomalba na plátně. Velice často ve své práci využívá také kresbu perem, případně i v kombinaci s jinou grafickou technikou. Přes různé tematické „výlety“ (cyklus krajin, abstraktní kompozice) dominuje jeho tvorbě figurální vyjádření. Pro všechna tvůrčí období pak je zcela typický symbol ženy, stále znovu a znovu podrobovaný laskavé „destilaci“. Se zobrazovanou skutečností ale zachází volně - vše je vždy podřízeno nosné myšlence a původnímu záměru, nikoli kalkulaci pro možná následná vylepšení. Tvůrčí smysl má proto jen zase další nová „destilace“ tématu.

 

JAN KRONUS      

Narozen 14.9.1947 v Měcholupech v okrese Louny.

 
Absolvent studia výtvarné výchovy (1965-1969) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (žák profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického, Miroslava Míčka a Martina Salcmana). 

Žije a pracuje v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.