Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Libuše Bartáková
Jana Zajacová
Dvě cesty

Libuše Bartáková
Jana Zajacová

Dvě cesty

15. 5. – 31. 5. 2012

Libuše Bartáková na výstavě prezentuje dva hlavní okruhy své tvorby. Ornament hraje důležitou roli v prvním okruhu, který je charakteristický snahou, aby každý z obrazů měl své sdělení a vyjádřil i zakódovanou myšlenku prvotního inspiračního impulzu. Druhý okruh tvoří díla s meditativním podtextem, z nichž je zřejmé okouzlení vesmírnými dálkami, nekonečnem, fascinací hry světla, což přeneseně vystihuje i vesmírné objekty a jejich dráhy. Každý obraz má svůj příběh a nabádá k přemý-šlení a dešifraci vzkazů, které jsou do něj vloženy. Každý si tak může hledat příběh svůj a snad i najít pohodu a radost. Autorka žije a tvoří v Praze a Bechlíně. Je zastoupena převážně v soukromých sbírkách doma i ve světě, ale i v několika veřej-ných institucích. O šíři její tvorby, vystavované od roku 1990, hovoří desítky společných a řada samostatných výstav.

Jana Zajacová je grafička a věnuje se již řadu let barevnému linorytu. Na výstavě představuje kolekci barevných linorytů z posledních let. Výtvarné zkušenosti získávala na Střední odborné škole výtvarné – „Hollarce“, obor užitá a volná grafika. Pracovala v propagaci a výstavnictví. Jejím oblíbeným a užíva-ným výrazovým prostředkem je hlavně barevný linoryt, tištěný z jedné desky, to dodává jejímu výtvarnému projevu sumarizo-vaných tvarů výraznou osobitost. Tématem grafik jsou ponej-více přírodní motivy, nechybí ani náměty figurální. Potrpí si na ostřejší barvy i temperované odstíny, které uvádí někdy do kontrastního, jindy komplementárního ladění. Mnohé grafické listy vyznívají i dekorativně a všechny vyjadřují účinnou este-tickou působivost. Autorka se zúčastnila mnoha skupinových i individuálních výstav, je zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.

Obě výtvarnice jsou členky výtvarné skupiny Tolerance 14 a Sdružení výtvarníků ČR.

Výstava DVĚ  CESTY předsta-vuje práce dvou výtvarnic, žijících v Praze 9 na Proseku: obrazy Libuše Bartákové a barevné linoryty Jany Zajacové.