Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Dílna

KREATIVNÍ DÍLNA ZASTAV SE A TVOŘ V GALERII 9

V září 2005 jsme se poprvé sešli, abychom ve zdejší galerii strávili příjemné chvilky při výtvarné tvorbě, inspirované uměleckými díly. A tak to děláme téměř každou středu dodnes.
Již od samého počátku projektu bylo hlavním účelem nabídnout všem věkovým kategoriím tvořivou činnost, kde není potřeba výtvarného nadání, ale podstatná je chuť k práci a radost z výsledku. A co vlastně tvoříme? Náměty jsou opravdu pestré, snažíme se o zastoupení různých výtvarných technik a to tak, že se opakují jen na přání účastníků. Také se věnujeme tematickým námětům k ročním obdobím a výzdobě v čase Vánoc a Veliko-noc. Za vše asi hovoří anotace, která provází všechny naše programy: „za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo“. 
Potěšující je, že naše setkávání má i podružný efekt – za dobu provozu dílen se zde vytvořily pevné přátelské vazby, některé z účastníků sem docházejí poctivě již osmým rokem. 

PRAKTICKÉ OTÁZKY

Kde a v jakém čase se scházíme? 
Každou středu od 17 do 19 hod. v Galerii 9. Zpravidla 1x měsíčně pořádáme „Dámský klub“, jedná se opět o středy 19 – 21 hod. 

Co je to „Dámský klub“? 
Je určen pro ty zájemce, kteří nemají čas v odpoledních hodinách, obvykle do programu zařazujeme náročnější výtvarné činnosti.

Jak náš kurs prakticky probíhá?

Nemusíte se objednávat, počet míst je však limitován pracovním místem – jinak řečeno: není-li již místo u stolu, je potřeba počkat, až se uvolní.

Kdo se může kursu zúčastnit? 
Kurs je určen pro všechny věkové kategorie. Mohou přijít i maminky či babičky s dětmi (chodí k nám i tatínkové).

Co si mám přinést s sebou?
Všechny potřebné pomůcky i materiál dostanete na místě. Jen ve výji-mečných případech se v programu objeví nutnost spolupráce (hlavně objemné a těžší předměty).

Jak je to s placením?
Za kurs se nevybírá žádný poplatek.

Potřebuji mít výtvarné nadání?
Nabízené výtvarné činnosti zvládne opravdu každý, důležitá je chuť
ke tvorbě.

Co si mám pod pojmem kreativní dílna představit?
Rozhodně se nejedná o klasický kurs, kdy bychom se dlouhodobě věnovali jedné určité technice. Snažíme se, aby byla nabídka pestrá,
k již vyzkoušenému se vracíme obvykle na přání a po delší době.
Pokud je to v technických možnostech galerie, do programu zahrnu-jeme i nové náměty, se kterými přicházejí sami účastníci.

ZÁŘÍ 2022

středa 17 - 19 hodin

7. 9. - ozdoby z přírodnin
14. 9. - papírové masky
21. 9. - hrátky s drátky / lapače snů

DÁMSKÝ KLUB
středa 19 - 21 hodin

21. 9. - relaxační kreslení

ŘÍJEN
středa 17 - 19 hodin

5. 10. - výroba rámečků z lepenky
12. 10. - náramky z paměťového drátku
19. 10. - zvonkohra z knoflíků
26. 10. - obtisky z listů

DÁMSKÝ KLUB
středa 19 - 21 hodin

19. 10. - relaxační kreslení


 

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

ZASTAV SE A TVOŘ
pro dětské kolektivy:

Galerie 9 nabízí pro žáky mateř-ských a základních škol jako doplněk k probíhajícím výstavám výtvarný program, zaměřený
na dětskou kreativitu. Výtvarná práce je po dohodě s pedago-gem orientována buď na roční období (Velikonoce, Vánoce, podzim apod.), či náznakově koresponduje s vystavenými díly. Nejedná se vždy o klasickou výtvarnou výchovu, ale i využití zdánlivě nepotřebných a netra-dičních materiálů.

Pro mnohé děti může být účast na tvůrčí dílně vůbec první ná-vštěvou galerie, takže se seznámí i se společenskými pravidly, jak se na výstavě chovat.

Program trvá cca 2 vyučovací hodiny, je možné domluvit jak dopolední termín (od 10,15 h.), tak návštěvu v odpoledních hodinách (od 13,30 h.).

Návštěva i program jsou bezplatné, je však nutno objednat se na níže uvedeném telefonu
s dostatečným předstihem
(cca 3 týdny).

Těším se na Vás

Iva Sommerová
tel. 723 109 604
iva.sommerova@email.cz