Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

  Kafka - slova a tváře

 

Kafka - slova a tváře

20. 6. – 14. 7. 2022

Autorem projektu „Kafka – slova a tváře“ je prof. Zbigniew Bajek, spjatý s Akademií výtvarných umění v Krakově, jemuž je odedávna dílo Franze Kafky vztažným bodem a pramenem inspirace. Kafkův vliv na umění – nejen literaturu – je nedocenitelný. Jeho dílo inspiruje tvůrce vizuálního umění, filmové i divadelní, fascinované nejen hlubokou znalostí lidské psychiky, vepsanou v dílech pražského spisovatele, ale rovněž bezbřehou obrazotvorností, obrazností jeho vizí i formou – prostou, přímo suchou, a tolik nosnou. Kafkův svět je nevyčerpatelným zdrojem otřesných a vzrušujících obrazů, blízkých a srozumitelných všem obdařeným obdobnou citlivostí, jež fenomén života okouzluje i děsí.

Profesor Zbigniew Bajek je iniciátorem a koordinátorem mezinárodních interdisciplinárních uměleckých projektů „Slezský Kafka“ a „Kafka – překonávání hranic“, v jejichž rámci pozvaní autoři interpretovali výtvarným jazykem Kafkovy aforismy ze sbírky „Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě“. Vznikla tak kolekce, čítající několik stovek černobílých obrazů, kreseb, grafik, soch, instalací, fotografií, digitálních prací...

Projektů se účastnilo více než 300 umělců (studentů, doktorandů, absolventů i pedagogů uměleckých škol polských, evropských i mimoevropských), práce byly představeny na mnoha výstavách a pro děti, žáky, studenty, seniory a vězně byla uspořádána řada dílen.

Unikátní charakter mají překlady aforismů Franze Kafky do nářečí a slangů různých regionů Polska.

 

Významnou částí celé kolekce děl jsou portréty Franze Kafky. Reprezentativní výběr z nich představuje letní výstava v Galerii 9.

 

www.projectkafka.com

Stanisław Baj
Julia Bajek
Zbigniew Bajek
Joanna Banek

Bartłomiej Bałut
Ewa Dyga
Olga Dymitrowska
Anna Glińska-Kupczyk
Kamila Golec
Andreas Guskos
Andrzej Chmiel
Grzegorz Chojnacki
Barbara Iwańczyk
Zbyněk Janáček
Robert Jundo
Filip Kamiński
Dariusz Kindler
Karolina Kindler-Skowronek
Ewa Kolarz

Jacek Kornacki
Jolanta Kuśmierska
Anna Małecka
Arkadiusz Marcinkowski
Monika Matys
Grzegorz Nowicki
Anna Poduszyńska
Zuzanna Romańska

Agata Ruman
Yasuyuki Seagusa
Marek Sibinský

Mirosław Sikorski
Witold Stelmachniewicz
Marek Szymański
Dariusz Vasina
Monika Wanyura-Kurosad
Joanna Warchoł

Zdzisław Wiatr
Waldemar Wierzba