Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Jaroslav J. Alt Obzory a údolí /obrazy, kresby/

Jaroslav J. Alt

Obzory a údolí /obrazy, kresby/

4. 11. – 2. 12. 2021 Ve své malířské a kreslířské tvorbě se věnuji pobytu člověka v krajině a jeho vnímání tohoto intimního prostoru, který ve své sevřenosti člověka vybízí k maximálnímu zklidnění a současně k otevření mysli i za hranice viděného. V tématech obzoru, jako důvěrně známé linie vymezující náš nejvlastnější prostor a v souvislosti se snahou této linie dosáhnout, zjevují se nám při putování nové horizonty, jež přijímáme za své a které nás upozorňují na širší souvislosti s naší aktuálně prožívanou skutečností a doposud v tomto prostoru standardně vnímané obrazy obsahově tuto zkušenost znejišťují a současně prohlubují a rozšiřují. Sounáležitost poutníka s přírodou a krajinou se stává jeho účastí nejenom jako pozorovatele, ale i jako bytostného účastníka přírodních dějů, které na něho mohou působit jak velice pozitivně, stejně tak ale i výhružně.
Snažím se pracovat různými výtvarnými technikami a porovnávat jejich možnosti a výrazový potenciál. Stejně tak pracuji i s formáty děl. První skicy jsou většinou velmi drobné monochromní kresby perem nebo tužkou, kde si ověřuji základní kompoziční principy i základní valérové vztahy. Tyto skicy jsou základem pro malbu na větších formátech. Je pro mne velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se původní myšlenka, zachycená v drobné kresbě, v malbě dál modifikuje a nezbytně otevírá další možná řešení. Obraz se pro mne stává obrazem až v okamžiku maximálního osvobození se od reality, ve smyslu maximálně přesného, byť subjektivního, odkazu na předmětnost viděného a myšleného.
                                                                                                                             Jaroslav J. Alt

Doc. Jaroslav J. Alt ak. mal.

Nar. 21. 6. 1950 v Kutné Hoře, studium na AVU Praha 1969–1975 - malířství, restaurátorství (prof. B. Slánský, K. Veselý, R. Ondráček). Habilitace na VŠVU Bratislava 2004 – výtvarné umění – volná tvorba (téma: Posledních sedm slov – Drobná zranění – obrazy, kresby).
Věnuje se malbě, grafice a kresbě (do roku 2012 aktivně též restaurování uměleckých děl). Žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle a v Praze

Pedagogická činnost na Fakultě humanitních studií UK v Praze, Katedra teorie umění a tvorby
(2003 – 2005 externí pedagog, od 2006 doposud stálý pedagog)
Dlouhá řada samostatných i společných výstav.
Zastoupení ve sbírkách: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, České muzeum stříbra Kutná Hora, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Městská galerie Litomyšl, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Muzeum umění a designu Benešov, Art Unidentified collection - Nishinomiya, Japonsko, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) - Barcelona, Španělsko, National Gallery of Art - Washington D. C., USA, Museum of Contemporary Art - Giza, Egypt a soukromé sbírky v ČR, Německu, Itálii, Francii a USA
Četná autorova díla jsou dlouhodobě umístěna ve veřejném prostoru. Výtvarný doprovod řady puiblikací. Rozsáhlá publikační činnost, aktivní účast na odborných konferencích a seminářích.

Výběr z realizací:
1996 Koncepce rekonstrukce objektu Česká 1 v Kutné Hoře (Music Club Česká 1) + supervize
2000 Koncepce rekonstrukce interiéru modlitebny Církve československé husitské v Uhlířských Janovicích + supervize; obraz „Nejsvětější trojice", návrh Stolu Páně
2008 Koncepce rekonstrukce interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci + supervize
2017 Koncepce úprav interiéru modlitebny Církve československé husitské v Roudnici nad Labem

Jaroslav J. Alt se do Galerie 9 vrací svými díly už popáté. Při dvou výstavách ještě v malé G9 v roce 1995 představil své obrazy, kresby a grafiku, v roce 2006 na společné výstavě s textilní výtvarnicí Janou Slámovou čaroval svými obrazy, a roku 2007 reprezentoval Galerii 9 v polských Katovicích na výstavě Deset z 9, jejíž reprízu mohli shlédnout návštěvníci Galerie 9 v roce následujícím.
Je to šťastný návrat, který byste si neměli nechat ujít.