Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Markéta Myšková Tichým krokem

Markéta Myšková

Tichým krokem

30. 7. – 22. 8. 2019

Malíř při volné tvorbě si téma svých obrazů většinou nevybírá rozumem, ale nápad – ono vnuknutí - přijde náhle, z ničeho nic. Zdrojem inspirace může být člověk, jeho emoce, vztahy, anatomie, anebo krajina se všemi svými proměnami, ať již způsobenými lidskou činností nebo přírodními ději a živly. Město je také krajina, někdy vlídná a uklidňující, a někdy zmatená a nesnesitelná v odlidštěné pulzující hektičnosti.

Po dětství a mládí v Praze se Markétě Myškové stalo Dubsko se svou zadumanou, malebně rozmanitou přírodou nejen příjemným místem k životu, ale na řadu let i motivem obrazů a kreseb. Často se v jejích obrazech celkový pohled zužuje na detail, výsek krajiny bez obzoru, přesto vyjadřující náladu toho místa s lehkou nostalgií či vlídným vcítěním. Teprve v poslední době se vrací ke krajině městské, kde se snaží zachytit klidnou atmosféru bez rušivého lidského elementu.

Základem obrazu je reálný motiv, většinou podepřený skicou přímo v terénu, ale následně se pak realita posouvá směrem ke znaku a poetické zkratce. Motiv je vyjádřen střídmě bez zbytečných podrobností a nenápadná barevnost zdůrazňuje jeho podstatu. Z výtvarných technik v současné době Markéta Myšková preferuje především olejomalbu na plátně, ale mimoto vytváří i šité koláže z různých materiálů.

MARKÉTA MYŠKOVÁ

Po absolvování výtvarného gymnázia v Praze pracovala dlouhé roky pro pražské Ústředí lidové umělecké výroby. V Dubé, kde nyní žije, se usadila v roce 1982. Po několika kolektivních výstavách měla svou první samostatnou výstavu až v roce 2006 právě v Dubé. Od té doby vystavovala na řadě dalších míst, ve Světlé nad Sázavou, v Praze, Mladé Boleslavi, ve Cvikově, v Litoměřicích, Chomutově, České Lípě a ve Vysoké u Mělníka.