Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

JOSEF ACHRER, JIŘÍ HOLEK, LUBOŠ MACHÁŇ, JIŘÍ PECA, JAROSLAV ŠTĚDRA Kompresionisti 2019

JOSEF ACHRER, JIŘÍ HOLEK, LUBOŠ MACHÁŇ, JIŘÍ PECA, JAROSLAV ŠTĚDRA

Kompresionisti 2019

2. 7. – 25. 7. 2019

Z manifestu Kompresionismu:

Nejenom v nás, ale i v nejednom z vás jistě už dlouho narůstá pocit, že se s tím nějak moc nadělá. A zároveň nic nedělá. S čím že to?  S poezií i malbou. Tak třeba ty směry. Romantismus, impresionismus, symbolismus, civilismus, poetismus, surrealismus a víme my, které další musy a nemusy.  Komplikované, nudné, akademické. A taky jaksi parciální a neslučitelné. Ale kudy z toho. Že nevíme? Ale víme! Nabízí se řešení jednoduché, levné, rázné a totální – a jednou provždy. Je to po tolika vývojových zklamáních – ř e š e n í ! KOMPRESIONISMUS.

Kompresionismus je neohraničené hnutí (směr), reagující citlivě, nejasně a s nepochopením na současný multimediální svět, ve kterém se překrývá pro jedince již nezpracovatelné množství dat a informací ze všech oborů, tvořících v každé lidské individualitě naprosto jiný celek. Kompresionismus v umění latentně existoval v celé historii, dnes však jde skrze celou škálu uměleckých disciplín.

Krátký, usilovný a bouřlivý vývoj Kompresionismu ukázal taky na problém, zejména v jeho výtvarní sféře. Osobní nasazení jednotlivých členů v tvůrčí práci dosáhla takové kompresivní intenzity, že došlo k dočasné dekom-presi. V současné době však přichází k tak silné kompresi uměleckého potenciálu, že hrozí zánik živé hmoty, která v místě prudké dekomprese přejde plynule v kosmickou záři inspirujících energetických částic.

PhDr Claudine Končinská

IN KOMPRESIONISMUS VERITAS

Duchovní otcové Kompresionismu: Jan Halas, Rudolf Matys, Vlado Rusko.

Josef ACHRER malba
Jiří HOLEK tapiserie - malba Luboš MACHÁŇ sochy
Jiří PECA malba
Jaroslav ŠTĚDRA malba
- jména umělců, pilířů, kteří poskytli dobrovolný vzorek obrazů a soch, tvořící výtvarný rámec k představení neustále se vyvíjejícího Kompresionismu.