Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Alena Novotná - malby akrylem a gobelín
Lea Brodová - nekonvenční šperk
Vlna

Alena Novotná - malby akrylem a gobelín
Lea Brodová - nekonvenční šperk

Vlna

1. 7. – 29. 7. 2021

Ak. mal. ALENA NOVOTNÁ, narozena 1946 v Jičíně.
Nejprve se učila malířkou písma, v letech 1962 - 1966 studovala na SUPŠ Praha obor Propagace u profesora Richarda Pípala. Zabývala se užitou grafikou, vytvořila mj. řadu knižních obálek či značek.
1966  - 1968 studium na Akademii výtvarných umění v Sofii - obor Plakát
1968 - 1972 studium na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Aloise Fišárka
1972 diplomová práce - gobelín Keř
Po studiách působí jako malířka a textilní výtvarnice, realizuje práce ve spolupráci s architektem.
1984 - 2014 učí na VOŠUP a SUPŠ v Praze 3, v letech 1997 - 2011 působí jako vedoucí oboru Užitá malba
2015 – 2021 se věnuje volné tvorbě, především malbě akrylem
V roce 2021 vytváří goblén Vlna

Výstava v Galerii 9 prezentuje autorčiny malby akrylem z let 2016 až 2020 - stylizované až abstrahované tvary krajin a věcí kolem nás v čistých plochách pestrých barev - a gobelin Vlna z roku 2021.LEA BRODOVÁ
Povoláním dětská psychiatryně, skrývá Lea Brodová ve své duši odjakživa výtvarnici s touhou po neustálé aktivitě v oblasti na rozmezí designu a osobnostního rozvoje. Protože na přípravu velkoformátových děl nemá, až na léto, kdy tvoří kamenné sochy, dostatek času a prostoru, směřuje už od mládí svou kreativní energii do výroby šperků, překvapujících nekonvenčními tvary, barvitostí a neobvyklými výchozími materiály. Mnohdy transponuje do oku lahodících tvarů každodenní fragmenty našeho světa, at' jsou to petlahve, dráty, plíšky, korálky nebo přírodní hmoty. Každý artefakt je jedinečný a snadno se přizpůsobuje neustále se měnícím optickým trendům. Už před padesáti lety rozeznal talent tehdejší gymnasistky Ley Šmídové týdeník Mladý svět, který jí věnoval celou dvoustránku. Díky kamarádce, malířce Aleně Novotné, která ji přizvala ke svým výstavám, se její kutilství dostalo na veřejnost také v podzimu jejího života. Spolupracuje i s malířkami a módními návrhářkami své generace, které rády kombinují své produkty s nápady této skromné dělnice krásy.

Petr Brod, manžel

Hygienické podmínky účasti na vernisážích:

Vernisáží se můžete zúčastnit pouze tehdy, pokud prokážete, že splňujete alespoň jednu z následujících podmínek TNO:

- Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativní výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu. 

- Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu. 

- Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a v případě dvoudávkového očkování uplynulo nejméně 22 dní od aplikace první dávky a v případě jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní od aplikace – prokážete se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR ve vytištěné formě nebo na displeji vašeho telefonu. 

- Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu. 

- Absolvovali jste testování v zaměstnání nebo ve škole a od testu uplynulo méně než 72 hod. – prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, ze školy, nebo čestným prohlášením. 

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách mějte nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu).