Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

MÁRIA KUDASOVÁ
Z jeskyně do iluze /fotografie, kresby/

MÁRIA KUDASOVÁ

Z jeskyně do iluze /fotografie, kresby/

1. 12. – 31. 12. 2020 Mária Kudasová se v Galerii 9 představila poprvé v roce 2015 fotografickou výstavou Obrázky nespavce. Od té doby jsme se s ní mohli setkat jako s autorkou exkluzivní bibliofilie Tibora Hontyho Thanatos či kurátorkou výstavy portrétních fotografií Miroslava Khola Legendy.

Narozena 1958, žije v Praze. V roce 1977 absolvovala SUPŠ v Košicích, od roku 1998 je členkou APF.
To jsou jistě jen velmi kusé informace o autorce, ale možná postačí doplnit, že setkání s ní a jejími fotografiemi je velmi podobné setkání se zlatou šupinkou v horském potoce. Ostatně Jan Klusák a tom ví své:

Kdysi v nějaké širší společnosti ke mně přistoupil Milan Munclinger a pošeptal mi: „Tamhle to je Mária. Ona je čarodějka.“ Ukázal na křehkou postavičku, stojící opodál. Nepochyboval jsem o Milanově tvrzení a měl jsem od té doby mnohokrát příležitost přesvědčit se, že bylo pravdivé.
Mária dovede vyčarovat na fotografickém materiálu zachycené stopy prchavé přítomnosti neznámých kouzelných zvířat, zdržujících se v tajem-ných jeskyních a šerosvitných lesních zákoutích. Kde to je? V pohádkové zemi. Občas mám chuť v ní zmizet proměněn v neznámé tajemné zvíře.
                                                                            Jan Klusák - duben 2020

BEZHLASÉ POSELSTVÍ
Jsou fotografové, kteří se honí za jedním jediným momentem z letu času a pohybu světa, za zlomkem prchavé skutečnosti, útržkem života.
Však také právě v tom někteří spatřují hlavní, ne-li jediné poslání fotografie oproti jiným uměleckým žánrům.
Márii Kudasovou zajímá spíš to, co trvá a zůstává - co zůstane ještě dlouho, zřejmě i dlouho poté, co nebude nikoho, kdo by to reflektoval.

Márii Kudasovou zajímá především detail, maličkost povýšená na celek, blakeovský „svět v zrnku písku...“ - jedno pak jde-li o lidskou tvář, záznam stopy želvího trusu, miniaturní zátiší či miniaturu gesta... nebo kámen - protože kameny jsou pro autorku obsesí, ať už ji nazveme láskou nebo prokletím.

Mária Kudasová není ovšem jen - jako by to nestačilo - fotografkou. Je í kresliřkou a musím přiznat, že mi její čisté, odhmotněné kresby při prvním spatření vyrazily dech.

V artefaktech, které autorka předestřela naši pozornosti, se spojují profese obě. Snímek kamene z hlubin druhohor nebo prvohor, prohlodaný otisky a vrypy mechovek, lilijic, trilobitů či jakých ďasů - zprávy z časů minulých - překrývá jeskynní kresba našich dní. Poselství překrývá poselství.

Zaklínání.

Slova jsou ulétavá. Zmlkněme a zaposlouchejme se do bezhlasu těch křížících se zpráv. Ať nejsou vysílány nadarmo.


Jaroslav Kořán / 7/4/1994 

V této chvíli nemáme nejmenší ponětí, kdy bude Galerie 9 znovu otevřena pro veřejnost, proto jsou také data, uvedená výše, použita jen pro to, aby nám software dovolil výstavu umístit na web.
Výstavu Spolku sochařů České republiky, původně plánovanou od oloviny října do poloviny listopadu, jsme byli nuceni přesunout až na rok 2021, ale těšíme se na vás v okamžiku, kdy budeme moci otevřít, při výstavě

MÁRIA KUDASOVÁ
Z JESKYNĚ DO ILUZE

/fotografie, kresby/

BUDE TO V LEDNU?

Z bláta do louže, z deziluze do iluze, pořád v jeskyni, blíž sebepoznání, blíž radosti z sebepřekonání, blíž podstatě svých snů, přesto stále v jeskyni.


Mária Kudasová – říjen 2020